CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Ayza Roca, Alfred

Data i lloc de naixement: 1941-2003.

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Catedràtic d’Anglés de Batxillerat. Llicenciat en Filologia Moderna per la Universitat de València, 1968. Mestre Nacional d’Ensenyança Primària per oposició (1962). Mestre de Valencià (Generalitat Valenciana). Premi Extraordinari de Llicenciatura (Universitat de València).

Professor de l’Escola Oficial d’Idiomes, 1969-1970. Professor dels Cursos d’Estiu per a Estrangers de la Universitat de València, 1971-1972 (Diputació de Castelló). Professor de la Universitat Laboral de Xest, 1969-1986. Professor de l’Institut “A” del CEl de Xest, 1986-1992.
Professor de l’Institut de Secundària A.J. Cavanilles, 1992-1995. Professor de Valencià dels Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica de l’ICE de la Universitat de València, 1976-1986. Professor de Valencià de l’Escola Universitària de Formació del Professorat de Xest, 1978-1984.

Cap de la Secció d’Adults de la Universitat Laboral de Xest, 1972-1975. Cap d’estudis de la Universitat Laboral de Xest, 1975-1978. Director de la Universitat Laboral de Xest, 1984-1986.
Director de l’Institut de Secundària “A” de Xest, 1986-1992. President de la Comissió de Coordinació del Complex Educatiu de Xest, 1986-1988. Cap del Servei d’Ensenyaments en Valencià de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, 1995-1996. Membre del Ple de la JQCV de la Generalitat Valenciana, 1995-1996. Cap de l’Àrea de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. Vicepresident de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, 1996-2003.

 

És autor de diverses publicacions, com ara El món mariner de Peníscola, Universitat de València i Diputació de Castelló, 1981; Ordenances Municipals de 1701, Ajuntament de Peníscola, 1984; Peñíscola, Guía Histórica, Turística y Monumental, 1982; “La pesca a València en el segle XV”, revista Espill, 1984; Les festes del Foc i els Moros i els Cristians, col·lecció “Festa i Tradició”, Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana, director del projecte, 1996; Suport a l’Ensenyament en Valencià, Manuel Sanchis Guarner, unitat didàctica, Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana, director del projecte, 1995; Suport a l’Ensenyament en Valencià, Ausiàs March, poeta i cavaller, unitat didàctica, Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana, director del projecte, 1996; Tractament de Textos a l’Aula, Materials didàctics, Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana, director del projecte, 1996.

Altres dades:

Fou elegit acadèmic per les Corts Valencianes el 15 de juny del 2001.

Nomenament: Decret 8/2001, de 27 de juny, del president (DOGV 05.07.2001).

Presa de possessió: 23 de juny del 2001.

Després d’una llarga malaltia ens va deixar el dia 11 de febrer del 2003. El 5 de setembre del 2003 fou nomenat fill predilecte de Peníscola.