CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Alemany Ferrer, Rafael

Data i lloc de naixement: 1952, Benidorm (la Marina Baixa).

 

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona amb Premi Extraordinari (1975). Doctorat en la mateixa especialitat per la Universitat d’Alacant també amb Premi Extraordinari (1981). Catedràtic de Filologia Catalana (literatura medieval) de la Universitat d’Alacant, on desenvolupa la seua activitat docent i investigadora des de 1980, després d’haver-ho fet en la Universitat Autònoma de Barcelona (1975-76) i en la Universitat de València (1976-79). Així mateix, ha estat catedràtic de Llengua i Literatura Espanyoles d’Ensenyament Mitjà.
 
Fruit de les seues primeres investigacions sobre la cultura literària tardomedieval hispànica és l’estudi, l’edició i la traducció castellana de les Epístolas latinas de Alfonso de Palencia (1984, amb Robert B. Tate), així com alguns articles sobre aquest mateix autor.  El nucli, però, de les seues publicacions el constitueixen les referides a la literatura medieval catalana en general —Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval (1995 i, 2a ed., 1997)— i, particularment, als autors valencians quatrecentistes, als quals ha dedicat el CD-Rom Concordança de la ‘Vita Christi’ de sor Isabel de Villena (1996, amb altres autors), els llibres Introducció al ‘Tirant lo Blanc’ (2007) i Diccionari del lèxic de les poesies d’Ausiàs March (2008) —aquest últim amb altres autors—, el portal Ausiàs March de la Biblioteca Joan Lluís Vives, dins la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/ausiasmarch/] (des de 2009), i seixanta-sis articles en llibres col·lectius i revistes especialitzades, entre els quals destaquen els referits al Tirant lo Blanc. Fora de l’àmbit de la literatura catalana medieval, ha editat la Carta de poblament de Benidorm (1988, amb altres autors) i el repertori de literatura popular De la marina i muntanya d’Adolf Salvà (1988). A més, ha estat curador de diversos llibres, com, entre d’altres, les Actes del Novè Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1993, amb Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer), Ausiàs March: textos i contextos (1997), Ausiàs March i el món cultural del segle XV (1999), les Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (2005, amb Josep L. Martos i Josep M. Manzanaro) o Literatures ibèriques medievals comparades (2012, amb Francisco Chico Rico). Així mateix, ha dirigit diversos projectes de recerca de convocatòria pública, com ara el Corpus bibliogràfic digital de la literatura catalana de l’edat mitjana (=BILICAME), de consulta lliure on line, y actualment participa en el d’Edició paleogràfica digital dels manuscrits de les poesies de Ausiàs March.
 
Ha ocupat diversos càrrecs de gestió universitària —director del Secretariat de Normalització Lingüística i del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, i director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana—, així com de gestió editorial —director de Caplletra, revista internacional de filologia i de les col·leccions de llibres “Biblioteca de Filologia Catalana” i “Symposia Philologica”. És membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de l’Asociación Hispánica de Literatura Medieval (n’ha estat vicepresident), de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (n’ha estat vicesecretari), de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, de la North-American Catalan Society i de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (n’és vocal).

Altres dades:

Fou elegit acadèmic per les Corts Valencianes el 15 de juny del 2001.

Nomenament: Decret 8/2001, de 27 de juny, del president (DOGV 05.07.2001).

Presa de possessió: 23 de juny del 2001.

Va cessar com a membre de l’AVL, com a conseqüència del procés de renovació d’acadèmics, el 5 de juliol del 2016.