CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Ahuir i López, Artur

artur.ahuir@avl.gva.es

Data i lloc de naixement: 1965, València (l’Horta)

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Filòleg i professor d’ensenyament mitjà, ha desplegat una notable activitat cultural vinculada a la llengua i la literatura valencianes, de forma especial dins de l’àmbit de la història de la literatura i de l’època medieval.

En l’actualitat, a més d’acadèmic de l’AVL, és membre de la Secció de Llengua i Literatura de la Real Academia de Cultura Valenciana, i amb anterioritat ha sigut president de les Joventuts de Lo Rat Penat i membre de la Junta de Govern d’esta mateixa entitat (1988-1992).

Té publicats diversos llibres, entre els quals cal destacar: A espentes del silenci; De lletres i rent; De set en set; Narrativa valenciana de postguerra, i Llibre de vicis. És director literari de la col·lecció “Clàssics valencians” de l’Editorial l’Oronella, i de “l’Olleta de poesia”, i assessor de la col·lecció “l’Alfardó”.

En el terreny de la investigació literària, s’inicia el 1991 amb el treball titulat L’obra poètica del valencià Gilabert de Próxita, Premi Jaume Roig d’Investigació. Altres obres són: Iniciació a Ausias March; Antologia de la poesia patriòtica valenciana 1808-1996; Ausias March. Antologia; Les proses profanes de Roïç de Corella; Referències mitològiques i animalístiques en l’obra d’Ausias March. En col·laboració amb Alícia Palazón ha publicat una Història de la Lliteratura en Llengua Valenciana, en dos volums, i una extensa Història de la Literatura Valenciana, en huit volums, que durà a terme la Diputació de València.

Com a creador, està en possessió de diverses Flors Naturals en els anys 1992, 1993 i 1994, del Premi Ciutat de València de Poesia i del guardó Escritor de l’Any, atorgat per l’Associació d’Escritor en Llengua Valenciana.

Altres dades:

Fou elegit acadèmic per les Corts Valencianes el 15 de juny
del 2001.

Nomenament: Decret 8/2001, de 27 de juny, del president (DOGV 05.07.2001).

Presa de possessió: 23 de juny del 2001.