CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Agost Canós, Rosa

rosa.agost@avl.gva.es

Data i lloc de naixement: 1968, Castelló de la Plana (la Plana Alta)

Activitat professional/acadèmica/cultural I literària:

Llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València, (secció Llengua, 1991 i secció Filologia Valenciana, 1993). Postgrau en Traducció i Interpretació (UV, 1994). Doctorat en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I (1996). És professora del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Jaume I.

 Membre de la Fundació Germà Colón de la Universitat Jaume I i del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. A la Universitat Jaume I ha ocupat diversos càrrecs: secretària del Departament de Traducció i Comunicació, Vicedegana de Traducció i Interpretació, secretària de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la qual va ser degana entre 2011 i 2018. Des de 2021 és també directora de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (seu UJI). També ha sigut secretària i presidenta de la Conferencia de Centros de Traducción e Interpretación d’Espanya (CCDUTI). És una de les fundadores de la revista internacional MONTI. Monografies de Traducció i Interpretació i membre del Consell de redacció des dels inicis (2007) fins a l’actualitat. 

Les línies d’investigació prioritàries són la traducció audiovisual, la traducció entre llengües maternes, la teoria i metodologia de la traducció i la variació lingüística.

 És autora de Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes (Editorial Ariel, 1999), de Teoria i pràctica de la traducció. Espanyol-català (2001, en col·laboració amb E. Monzó) i d’Universitat Jaume I de Castelló. 25 anys de realitats (2018); ha sigut editora de llibres de referència com La traducción en los medios audiovisuales (2001, amb F. Chaume) i del monogràfic Audiovisual Translation de la revista International Journal of Translation (2011, Nova Delhi). També ha coordinat l’edició d’altres obres com Multidisciplinarity in Audiovisual Translation (2012, amb P. Orero i E. di Giovanni), La investigació en Ciències Humanes i Socials (2013), Homenatge a Germà Colón Domènech: Labor Omnia Improbus Vincit (2014, amb L. Gimeno), La poesia actual: vivències i art (2017, amb Germà Colón i Santiago Fortuño) i Traductologie, Terminologie et traduction (París, Éditions Classiques Garnier/ Collection Translatio, amb David Ar Rouz). 

A banda d’això, ha publicat més de 60 articles en revistes i llibres nacionals i internacionals, entre els quals destaquen: “Les liaisons avantageuses entre les traducteurs et la terminologie”, Editorial Garnier, 2021; “Cuando el doblaje es mucho más que palabras, voces e imágenes. Un análisis desde la sororidad”, Editorial Sindéresis, 2021; “Communicative language teaching: Is there a place for L1 in L2 learning?: A case study in Spain and Norway”, European Journal of Language Policy, 2020 (amb A. Chabert); “Traductología y traducción audiovisual: el paso del estudio de las normas a la elaboración de un libro de estilo”, Editorial Comares, 2018; “Traducció audiovisual: reflex de la variació o model lingüístic” (UJI, 2016); “Translation Studies and the mirage of a lingua franca” Perspectives, 2015; “Translation Theory. Myths, prejudices and realities”, Babel, 2015; “Cervantisme català i traducció: anàlisi d’adaptacions infantils i juvenils”, Caplletra, 2013; “Translation in Bilingual Contexts. Differents norms in dubbing Translation”, Ed. John Benjamins, 2004; “La importància de la variació lingüística en la traducció”, Quaderns. Revista de traducció, 1998; “El paper de la traducció audiovisual en la conformació de l’estàndard oral català”, Estudios de Lingüística aplicada, UJI, 1997; “La traducció per al doblatge: a la recerca de l’equilibri entre oralitat i escriptura”, Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics, 1997. 

Ha coordinat i redactat la part de llengua i traducció del Llibre d’estil de la CVMC (2017). Com a traductora, s’ha especialitzat en la traducció de textos audiovisuals i de divulgació científica.


Altres dades:

Fou elegida acadèmica pel Ple de l’AVL el 12 de març del 2021.

Nomenament: Decret 19/2021, de 10 de juny, del president (DOGV 14.06.2021).

Presa de possessió: 16 de juny del 2021.