GRAMÀTIQUES NORMATIVES VALENCIANES
 

SUGGERIMENT PER A LES GRAMÀTIQUES NORMATIVES VALENCIANES

 
 
 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua desitja mantindre una relació activa amb els usuaris que consulten la Gramàtica Normativa Valenciana o la Gramàtica Valenciana Bàsica, i amb l’objectiu de facilitar que puguen fer els suggeriments que creguen oportuns sobre qüestions no abordades en estos textos o, eventualment, proposar la modificació d’algun dels aspectes tractats els convidem a omplir el present formulari:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condicions legals

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades personals seran incloses en els fitxers de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a fi de gestionar la consulta realitzada. El fet d'enviar este formulari significa que vosté autoritza expressament la comunicació a través de mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.). El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit acompanyat d'una còpia del seu DNI a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, av. de la Constitució, núm. 284, 46019 València, o enviant un correu electrònic a avl@gva.es, on s'indique la referència Protecció de Dades – BAIXA.