Documents bàsics

Celebració de la missa

Oracions


 

Cicle C. Lectures dels diumenges i de les solemnitats

 

Advent

Diumenge primer d’Advent

Diumenge segon d’Advent

La Immaculada Concepció de la Verge Maria

Diumenge tercer d’Advent

Diumenge quart d’Advent

 

Nadal

Nativitat del Senyor

La Sagrada Família

Santa Maria, Mare de Déu

Diumenge segon després de Nadal

Epifania del Senyor

Baptisme del Senyor
 

Quaresma

Diumenge primer de Quaresma

Diumenge segon de Quaresma

Diumenge tercer de Quaresma

Diumenge quart de Quaresma

Diumenge quint de Quaresma

Sant Josep, espòs de la Verge Maria

L’Anunciació del Senyor

 

Setmana Santa i Pasqua

Diumenge de Rams en la Passió del Senyor

Dijous Sant. Cena del Senyor

Divendres Sant. Passió del Senyor

Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor

Diumenge segon de Pasqua

Sant Vicent Ferrer, patró principal del Regne de València

Diumenge tercer de Pasqua

Diumenge quart de Pasqua

Diumenge quint de Pasqua

Diumenge sext de Pasqua

L’Ascensió del Senyor

Diumenge sèptim de Pasqua

 

Solemnitats del Senyor
del temps ordinari

Pentecosta

Santíssima Trinitat

El Cos i la Sang de Crist

Nativitat de Sant Joan Baptista

Sant Pere i Sant Pau

El Sagrat Cor de Jesús

Sant Jaume Apòstol, patró d’Espanya

L’Assumpció de la Mare de Déu

Tots Sants
 

Temps ordinari

Diumenge segon del temps ordinari

Diumenge tercer del temps ordinari

Diumenge quart del temps ordinari

Diumenge quint del temps ordinari

Diumenge sext del temps ordinari

Diumenge sèptim del temps ordinari

Diumenge octau del temps ordinari

Diumenge nové del temps ordinari

Diumenge desé del temps ordinari

Diumenge onzé del temps ordinari

Diumenge dotzé del temps ordinari

Diumenge tretzé del temps ordinari

Diumenge catorzé del temps ordinari

Diumenge quinzé del temps ordinari

Diumenge setzé del temps ordinari

Diumenge desseté del temps ordinari

Diumenge dihuté del temps ordinari

Diumenge denové del temps ordinari

Diumenge vinté del temps ordinari

Diumenge vint-i-u del temps ordinari

Diumenge vint-i-dos del temps ordinari

Diumenge vint-i-tres del temps ordinari

Diumenge vint-i-quatre del temps ordinari

Diumenge vint-i-cinc del temps ordinari

Diumenge vint-i-sis del temps ordinari

Diumenge vint-i-set del temps ordinari

Diumenge vint-i-huit del temps ordinari

Diumenge vint-i-nou del temps ordinari

Diumenge trenta del temps ordinari

Diumenge trenta-u del temps ordinari

Diumenge trenta-dos del temps ordinari

Diumenge trenta-tres del temps ordinari

Diumenge trenta-quatre del temps ordinari