Publicacions

Seleccione una col·lecció
Totes les publicacions
Actes
Catàlegs
Clàssics Valencians
Didàctica
Discos Compactes
Documentals
Documents
Documents Històrics Valencians
Facsímils
Gràfica
Auques
Còmics
Lèxics
Fitxes
Pòsters
Tríptics
Manuals
Onomàstica
Antroponímia
Toponímia
Toponímia dels Pobles Valencians
Recerca
Reglaments
Textos Normatius
Textos Religiosos
Textos Valencians
Vocabularis
Vocabularis Visuals
[Fora de col·lecció]

Últimes publicacions
Joan Fuster: poesia completa (1945-1987)

Joan Fuster: poesia completa (1945-1987)

Edició i pròleg de Salvador Ortells Miralles

2022

Diccionari de lingüística

Diccionari de lingüística

Manuel Pérez Saldanya, Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín

2022

‘Vita Christi’ del seràphic doctor sanct Joan Bonaventura (1522)

‘Vita Christi’ del seràphic doctor sanct Joan Bonaventura (1522)

Vicent Cabanes Fitor (ed.)

2022