Sant Vicent Ferrer. Context històric i cronologia

Còmic Sant Vicent Ferrer, valencià universal

Camins i petjades. La València de sant Vicent Ferrer

Exposició «Sant Vicent Ferrer, valencià universal»

Guia didàctica Sant Vicent Ferrer, valencià universal

Sant Vicent Ferrer en l’imaginari popular valencià