Nota de premsa Nota de premsa

Tornar

L'AVL presenta un Oracional valencià acostat a la llengua valenciana més genuïna

Imatge de la noticia
València, 26 de juny

"L'Oracional valencià és una obra molt treballada, diria que impecable des del punt de vista lingüístic amb un llenguatge alhora digne i acostat a la parla valenciana més genuïna”. Amb estes paraules Ramon Ferrer, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha presentat la primera obra de caràcter religiós editada per la institució normativa.

 

“L’Oracional valencià és una obra molt treballada, diria que impecable des del punt de vista lingüístic amb un llenguatge alhora digne i acostat a la parla valenciana més genuïna”. Amb estes paraules Ramon Ferrer, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha presentat la primera obra de caràcter religiós editada per la institució normativa. 

L’acte, celebrat en el monestir de Sant Miquel dels Reis, ha començat amb un record especial per als dos primers presidents de la Comissió de Textos Religiosos, l’exdegà de la Catedral de València, Ramon Arnau, i l’historiador i mecenes Pere Maria Orts, dos ‘homenots’ en paraules de Ferrer, que van apostar decididament per fer present la llengua valenciana a l’Església. 

El president de l’AVL ha destacat la importància del fet religiós i la seua dimensió pública i privada en la nostra societat, “per això el valencià ha d’acreditar-se com una llengua apta per al seus ús en l’àmbit religiós, per a tancar l’argument en la rica tradició literària religiosa, des dels clàssics del segle d’Or fins a l’època més recent. 

Per la seua banda, l’acadèmic Antoni Ferrando, en absència del president de la Comissió de Textos Religiosos, Miquel Navarro, de viatge a Roma, ha qualificat l’Oracional valencià com un llibre “entranyable” perquè arreplega moltes de les pregàries més estimades pels creients, i ha recordat com a punt de partida de l’obra la Jornada Llengua i Església celebrada l’any 2010.  

L’Oracional valencià s’ha editat conjuntament amb l’Associació Ecumènica de Cristians pel Valencià, presidida pel professor Francesc Aracil, i el pare August Monzón, autor de la proposta del llibre, proposta -ha recalcat- “conciliadora i vàlida per a totes les sensibilitats lingüístiques, perquè el valencià estiga present en el si de l’Església valenciana”.  

Monzón, que ha iniciat la seua intervenció recitant uns versos religiosos en valencià de Teodor Llorente, ha defensat l’edició de l’Oracional valencià recordant també el que va disposar el Sínode diocesà valentí de 1987, quan va demanar a tots “un esforç d’aproximació i entesa en benefici de la llengua i de la cultura dels valencians (...)”.  

L’Oracional abasta el conjunt de les activitats i situacions humanes “des del naixement fins a la mort”. Conté les oracions de la celebració dels sagraments, les pregàries més generals per a cada dia, els temps i les festes de l’any cristià, la invocació de la Mare de Déu i dels sants, la intercessió pels vius i pels difunts i les benediccions com a signe de la protecció de Déu.  

La presentació de l’Oracional, llibre que s’ha lliurat a totes les parròquies de les diòcesi valencianes i centres catòlics, ha comptat amb la presència d’autoritats, representants de centres i associacions catòliques, preveres de l’Arxidiòcesi de València, membres de la Unió Apostòlica del Clero i la pràctica totalitat d'acadèmics de la institució normativa.