Nota de premsa Nota de premsa

Tornar

EL CIVAL suposa un pas decisiu per a l'estudi de la història, la cultura i la llengua dels valencians

València, 29 de juny del 2015

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha presentat hui, 308 anys després del Decret de Nova Planta, el Corpus Informatitzat del Valencià (CIVAL), un dels projectes més importants i ambiciosos de la institució normativa. El treball dut a terme per la Secció de Documentació durant els últims huit anys significa un pas decisiu per a tots els investigadors de la història, la cultura i la llengua del poble valencià.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha presentat hui, 308 anys després del Decret de Nova Planta, el Corpus Informatitzat del Valencià (CIVAL), un dels projectes més importants i ambiciosos de la institució normativa. El treball dut a terme per la Secció de Documentació durant els últims huit anys significa un pas decisiu per a tots els investigadors de la història, la cultura i la llengua del poble valencià

El CIVAL arreplega inicialment més de quatre mil documents i incorpora des del Llibre del repartiment de Jaume I fins a obres modernes, dividides en dos grans subcorpus: 1.600 que marquen l’evolució de la llengua, i 2.500 del valencià actual. Per tant, el Corpus Informatitzat del Valencià reunix huit segles de producció literària en valencià, que, des d’ara, es convertix en una peça fonamental per a tots els investigadors.

Ramon Ferrer, president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha afirmat en la presentació del CIVAL que des de hui hi haurà un abans i un després en el coneixement del valencià. “És un obra global per a estudiar la llengua que s’ha utilitzat al llarg dels segles” i ha afegit que “per a la nostra institució normativa representa un orgull i, al mateix temps, un honor cultural i lingüístic la presentació d’esta formidable base de dades”.

L’AVL posa des de hui a l’abast de la societat este potent fons documental, a través de la seua pàgina web, per a permetre un major coneixement de la llengua valenciana, des de la vessant lexicogràfica, gramatical o onomàstica, i que, fins i tot, pot convertir-se en un verdader i completíssim Diccionari d’autoritats, com ha assegurat el professor Albert Hauf, president de la Secció de Documentació.

Els materials, copiats amb la màxima fidelitat possible, i amb puntual referència a la pàgina i l’edició, són de temàtiques diferents i de procedència diversa: actes notarials, llibres de cort, epistolaris, dietaris, novel·les, poemes, cançons, relats, articles o assajos. També s’han incorporat textos jurídics, administratius, monografies científiques i tècniques, sense oblidar les actuals edicions en línia de revistes, blogs o qualsevol tipus de col·laboració escrita en el món de les xarxes.

El CIVAL, per tant, s'ha fet ressò d'un cabal tan divers com diverses són les expressions textuals actuals, com ha explicat Josep Lacreu, cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics de l’AVL, que ha mostrat detalladament l’aplicació per a extraure la major informació dins de l’univers documental que permet este potent banc de dades: La possibilitat de buscar en dos grans subcorpus (diacrònic i sincrònic); l'opció de poder combinar esta busca amb altres 14 subcorpus més atenent la tipologia textual i la temàtica dels textos, i, sobretot, unes estratègies de busca combinada de seqüències d'un màxim de sis paraules, seguides o precedides de tantes altres categories gramaticals, faciliten tota classe d'investigacions.   

La presentació del CIVAL ha coincidit amb el 308 aniversari del Decret de Nova Planta, que va representar la postergació del valencià escrit dels àmbits públics, però en contraposició a aquell gest l’AVL ha expressat hui la voluntat de recuperar el nostre patrimoni cultural i literari per a restaurar la dignitat del valencià.