Nota de premsa Nota de premsa

Tornar

«Escrit a València», l’homenatge de l’AVL al medievalista Albert Hauf

Imatge de la noticia
València, 16 de febrer del 2023
El llibre reunix una part significativa de la producció de l’exacadèmic des de la seua arribada a València l’any 1987

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua presenta Escrit a València, de l’exacadèmic Albert Hauf. Publicat en coedició amb la Universitat de València i a cura d’Emili Casanova i Ramon Ferrer, Escrit a València reunix una part significativa de la producció del professor i exacadèmic Albert Hauf Valls entre l’any 1987 (el de la seua arribada a València) i el 2021. El volum, que es presenta el dijous 16 de febrer en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, aporta un panorama ampli, precís i suggeridor de les preocupacions i ocupacions filològiques d’un dels més grans coneixedors de la nostra cultura medieval.
Escrit a València arreplega una excel·lent i significativa part de la producció  valenciana de l’autor, majoritàriament dedicada a obres i autors clàssics valencians com sant Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis, Joanot Martorell, Ausiàs March, el Curial e Güelfa, Roís de Corella, Jaume Roig, Isabel de Villena —de la qual ha preparat una magnífica edició de la Vita Christi, que es va presentar el passat 19 de gener en el monestir de la Trinitat— o la Crònica de Jaume I. «El volum representa una gran aportació al coneixement de la València medieval, especialment del segle d’or valencià, a través del qual els valencians i les valencianes podran comprovar el mestratge de l’erudit», apunten Casanova i Ferrer en el pòrtic de l’obra. 
El llibre consta de 28 articles, publicats prèviament com a treballs autònoms o inclosos en les millors revistes o llibres col·lectius de l’àmbit humanístic i literari europeu, seleccionats pel prologuista de l’obra Josep Antoni Aguilar, deixeble destacat, un dels millors coneixedors de la seua obra i la persona elegida per Hauf per a la presentació d’este llibre. 
«Durant quasi tres dècades, des de la seua arribada a València procedent de la Universitat de Cardiff fins a la seua ben guanyada jubilació, Hauf ha influït significativament en la formació de molts professionals de l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes», destaca el professor Aguilar, que s’ha encarregat de reunir detalladament i de manera cronològica la bibliografia de l’insigne medievalista. 

Pilar intel·lectual de l’Acadèmia
La presidenta de l’Acadèmia, Verònica Cantó, recorda que Albert Hauf ha sigut un dels referents i un dels pilars intel·lectuals de l’AVL, institució a la qual ha dedicat més de vint anys de la seua vida, especialment com a president de la Secció de Documentació i Literatura. Cantó valora el treball incansable de l’exacadèmic per a impulsar col·laboracions entre l’AVL i altres institucions i entitats, com la Universitat de València, els arxivers o les editorials valencians per a construir el Corpus Informatitzat del Valencià (CIVAL) o l’Arxiu Audiovisual de la Llengua. «Tot plegat són motius més que suficients per a fer-li un reconeixement que adopta la forma d’un llibre coeditat entre les dos institucions a les quals Albert Hauf ha dedicat la seua vida professional», expressa la presidenta de l’Acadèmia.
La publicació d’este tipus d’obra de recull de treballs obeïx al reconeixement que fa l’Acadèmia a cadascun dels seus membres quan arriben als 80 anys de vida, com a un xicotet però sentit homenatge a la seua dedicació.