Nota de premsa Nota de premsa

Tornar

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua mostra al Ministeri d’Educació la seua preocupació per la nova proposta de la selectivitat

Imatge de la noticia
València, 30 de novembre de 2022
La institució estatutària considera que no garantix la competència lingüística en cap llengua, siga cooficial o estrangera
L’entitat estatutària, amb competències normatives sobre el valencià en tot el territori de la Comunitat Valenciana, ha enviat una carta a la ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, en la qual manifesta que la “Propuesta de nuevo modelo de pruebas de acceso a la universidad y su implantación gradual” no garantix la competència lingüística en cap llengua, siga cooficial o estrangera.
A finals de juliol el Ministeri va presentar a les comunitats autònomes una reformulació per a fer una selectivitat amb menys exàmens i amb un exercici general de maduresa de l’alumnat. El model definitiu només constaria de dos proves. D’una banda, es mantindria l’examen d’una assignatura del Batxillerat; i, de l’altra, l’exercici de maduresa, que substituïx les cinc proves comunes que es feien en el model anterior (valencià, castellà, llengua estrangera, història i l’assignatura de la modalitat de Batxillerat triada per l’alumnat), passaria a comptar un 75% de la nota. 
Per a l’Acadèmia la nova prova proposada per als continguts de llengua no permet avaluar adequadament les competències comunicatives, metalingüístiques i literàries, atés que “l’examen es basa en qüestions de resposta tancada, semiconstruïda i amb un marge molt escàs per a l’expressió oberta”. “La prova no garantix estes competències que són imprescindibles en la formació d’una persona universitària”, advertix l’AVL.
Així mateix, l’AVL considera que l’avaluació de les llengües cooficials i de la llengua estrangera en una prova única i global, com assenyala la iniciativa del Ministeri d’Educació, “difícilment” podrà valorar de manera precisa la capacitat d’expressar-se en cadascuna d’estes llengües. A més, l’Acadèmia assegura que la prova plantejada no permet avaluar la capacitat d’anàlisi dels factors que condicionen el context sociolingüístic en general, i en particular el del valencià.
Per tot això, l’AVL mostra la seua preocupació i demana al ministeri que reconsidere la seua proposta i opte per una prova específica per a avaluar la competència comunicativa, metalingüística i literària en cadascuna de les llengües del currículum (les cooficials i l’estrangera), així com la capacitat d’anàlisi del context sociolingüístic.