Contacte
Este camp és obligatori.
Este camp és obligatori.
Este camp és obligatori.
Este camp és obligatori.
Este camp és obligatori.
Este camp és obligatori.
Este camp és obligatori.

Condicions d'ús

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seues dades personals seran incloses en els fitxers de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a fi de gestionar la consulta realitzada.

 

El fet d’enviar este formulari significa que vosté autoritza expressament la comunicació a través de mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.).

 

El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit acompanyat d’una còpia del seu DNI a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, av. de la Constitució, núm. 284, 46019 València, o enviant un correu electrònic a avl@gva.es, on s’indique la referència Protecció de Dades – BAIXA.