CASTELLANO | ENGLISH

Seccions i comissions

Comissió Escriptors/es Valencians/es de l’Exili

Presidència:

Secretaria:

Vocalies:

JOSEP PALOMERO ALMELA

ÀNGELS GREGORI PARRA

RAMON FERRER NAVARRO

CARME MANUEL CUENCA

JOAN FRANCESC MIRA CASTERÀ

VICENTA TASA FUSTER

Comissió Escriptors/es Valencians/es de l’Exili

Presidència:

JOSEP PALOMERO ALMELA

Secretaria:

ÀNGELS GREGORI PARRA

Vocalies:

RAMON FERRER NAVARRO

CARME MANUEL CUENCA

JOAN FRANCESC MIRA CASTERÀ

VICENTA TASA FUSTER