CASTELLANO | ENGLISH
Data d’actualització: 21 de juny del 2022
Mapa amb els noms oficials descarregable ací.
Llistat en format pdf (sense àudios) descarregable ací.
Últimes modificacions: la Mata de Morella (nom oficial / nom en valencià), Beniardà (DOGV 25/03/2022), Castellfabib (nom en valencià), Alcosser (DOGV 16/09/2021) i Vilanova de Viver (nom en valencià).


Nom en valencià: Ademús
Nom oficial: Ademuz
Codi INE: 46001
Gentilici: ademusser, ademussera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [aðemús]  


Nom en valencià: Ador
Nom oficial: Ador
Codi INE: 46002
Gentilici: adorer, adorera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aðóɾ]  


Nom en valencià: Agost
Nom oficial: Agost
Codi INE: 03002
Gentilici: agoster, agostera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aɣóst]  


Nom en valencià: Agres
Nom oficial: Agres
Codi INE: 03003
Gentilici: agresà, agresana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [áɣɾes]  


Nom en valencià: Agullent
Nom oficial: Agullent
Codi INE: 46004
Gentilici: agullentí, agullentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aɣuʎént]  


Nom en valencià: Aielo de Malferit
Nom oficial: Aielo de Malferit
Codi INE: 46042
Gentilici: aieloner, aielonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ajɛ́lo ðe malfeɾít]  


Nom en valencià: Aielo de Rugat
Nom oficial: Aielo de Rugat
Codi INE: 46043
Gentilici: aielí, aielina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ajɛ́lo ðe ruɣát]  


Nom en valencià: Aigües
Nom oficial: Aigües
Codi INE: 03004
Gentilici: aigüer, aigüera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ájɣwes]  


Nom en valencià: Aín
Nom oficial: Aín
Codi INE: 12002
Gentilici: aïnenc, aïnenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aín]  


Nom en valencià: Aiòder
Nom oficial: Ayódar
Codi INE: 12017
Gentilici: aiodà, aiodana / aioder, aiodera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ajɔ́ðeɾ]  


Nom en valencià: Aiora
Nom oficial: Ayora
Codi INE: 46044
Gentilici: aiorí, aiorina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ajɔ́ɾa]  


Nom en valencià: Alacant
Nom oficial: Alacant / Alicante
Codi INE: 03014
Gentilici: alacantí, alacantina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alakánt]  


Nom en valencià: Alaquàs
Nom oficial: Alaquàs
Codi INE: 46005
Gentilici: alaquaser, alaquasera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alakwás]  


Nom en valencià: Albaida
Nom oficial: Albaida
Codi INE: 46006
Gentilici: albaidí, albaidina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albájða]  


Nom en valencià: Albal
Nom oficial: Albal
Codi INE: 46007
Gentilici: albalenc, albalenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albál]  


Nom en valencià: Albalat de la Ribera
Nom oficial: Albalat de la Ribera
Codi INE: 46008
Gentilici: albalatenc, albalatenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albalád de la ribéɾa]  


Nom en valencià: Albalat dels Sorells
Nom oficial: Albalat dels Sorells
Codi INE: 46009
Gentilici: albalatà, albalatana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albalád dels soɾéʎs]  


Nom en valencià: Albalat dels Tarongers
Nom oficial: Albalat dels Tarongers
Codi INE: 46010
Gentilici: albalatenc, albalatenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albalád dels taɾonʤéɾs]  


Nom en valencià: Albatera
Nom oficial: Albatera
Codi INE: 03005
Gentilici: albaterà, albaterana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [albatéɾa]  


Nom en valencià: Alberic
Nom oficial: Alberic
Codi INE: 46011
Gentilici: alberiquer, alberiquera / alberiqueny, alberiquenya
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albeɾík]  


Nom en valencià: Albocàsser
Nom oficial: Albocàsser
Codi INE: 12003
Gentilici: albocassí, albocassina / bocassí, bocassina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albokáseɾ]  


Nom en valencià: Alboraia
Nom oficial: Alboraia / Alboraya
Codi INE: 46013
Gentilici: alboraier, alboraiera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alboɾája]  


Nom en valencià: Alboraig
Nom oficial: Alborache
Codi INE: 46012
Gentilici: alborager, alboragera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [alboɾáʧ]  


Nom en valencià: Albuixec
Nom oficial: Albuixech
Codi INE: 46014
Gentilici: albuixequer, albuixequera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albujʃék]  


Nom en valencià: Alcalà de Xivert
Nom oficial: Alcalà de Xivert
Codi INE: 12004
Gentilici: xivertí, xivertina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkalá ðe ʧivɛ́ɾt]  


Nom en valencià: Alcalalí
Nom oficial: Alcalalí
Codi INE: 03006
Gentilici: alcalalí, alcalalina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkalalí]  


Nom en valencià: Alcàntera de Xúquer
Nom oficial: Alcàntera de Xúquer
Codi INE: 46016
Gentilici: alcanterí, alcanterina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkánteɾa ðe ʃúkeɾ]  


Nom en valencià: Alcàsser
Nom oficial: Alcàsser
Codi INE: 46015
Gentilici: alcasser, alcassera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkáseɾ]  


Nom en valencià: Alcoi
Nom oficial: Alcoi / Alcoy
Codi INE: 03009
Gentilici: alcoià, alcoiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkɔ́j]  


Nom en valencià: Alcoleja
Nom oficial: Alcoleja
Codi INE: 03008
Gentilici: alcolejà, alcolejana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkoléʤa]  


Nom en valencià: l’Alcora
Nom oficial: l’Alcora
Codi INE: 12005
Gentilici: alcorí, alcorina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkóɾa]  


Nom en valencià: Alcosser
Nom oficial: Alcosser
Codi INE: 03007
Gentilici: alcosserí, alcosserina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkoséɾ]  


Nom en valencià: les Alcubles
Nom oficial: Alcublas
Codi INE: 46018
Gentilici: alcublà, alcublana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [lez alkúbles]  


Nom en valencià: l’Alcúdia
Nom oficial: l’Alcúdia
Codi INE: 46019
Gentilici: alcudià, alcudiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkúdia]  


Nom en valencià: l’Alcúdia de Crespins
Nom oficial: l’Alcúdia de Crespins
Codi INE: 46020
Gentilici: alcudià, alcudiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkúdia ðe kɾespíns]  


Nom en valencià: l’Alcúdia de Veo
Nom oficial: Alcudia de Veo
Codi INE: 12006
Gentilici: alcudià, alcudiana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [lalkúdia ðe véo]  


Nom en valencià: Aldaia
Nom oficial: Aldaia
Codi INE: 46021
Gentilici: aldaier, aldaiera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aldája]  


Nom en valencià: Alfafar
Nom oficial: Alfafar
Codi INE: 46022
Gentilici: alfafarenc, alfafarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfafáɾ]  


Nom en valencià: Alfafara
Nom oficial: Alfafara
Codi INE: 03010
Gentilici: alfafarenc, alfafarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfafáɾa]  


Nom en valencià: Alfara de la Baronia
Nom oficial: Alfara de la Baronia
Codi INE: 46024
Gentilici: alfarenc, alfarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfáɾa ðe la baɾonía]  


Nom en valencià: Alfara del Patriarca
Nom oficial: Alfara del Patriarca
Codi INE: 46025
Gentilici: alfarer, alfarera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfáɾa ðel patɾiáɾka]  


Nom en valencià: Alfarb
Nom oficial: Alfarp
Codi INE: 46026
Gentilici: alfarbí, alfarbina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfáɾp]  


Nom en valencià: Alfarrasí
Nom oficial: Alfarrasí
Codi INE: 46027
Gentilici: alfarrasiner, alfarrasinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfarazí]  


Nom en valencià: l’Alfàs del Pi
Nom oficial: l’Alfàs del Pi
Codi INE: 03011
Gentilici: alfassí, alfassina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalfáz ðel pí]  


Nom en valencià: Alfauir
Nom oficial: Alfauir
Codi INE: 46023
Gentilici: alfauirenc, alfauirenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfawíɾ]  


Nom en valencià: Alfondeguilla
Nom oficial: Alfondeguilla
Codi INE: 12007
Gentilici: alfondeguiller, alfondeguillera / fondeguiller, fondeguillera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfondeɣíʎa]  


Nom en valencià: Algar de Palància
Nom oficial: Algar de Palancia
Codi INE: 46028
Gentilici: algarenc, algarenca / algareny, algarenya
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alɣáɾ ðe palánsia]  


Nom en valencià: Algemesí
Nom oficial: Algemesí
Codi INE: 46029
Gentilici: algemesinenc, algemesinenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alʤemezí]  


Nom en valencià: Algímia d’Alfara
Nom oficial: Algímia d’Alfara
Codi INE: 46030
Gentilici: algimià, algimiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alʤímia ðalfáɾa]  


Nom en valencià: Algímia d’Almonesir
Nom oficial: Algimia de Almonacid
Codi INE: 12008
Gentilici: algimià, algimiana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [alʤímia ðalmonezíɾ]  


Nom en valencià: Alginet
Nom oficial: Alginet
Codi INE: 46031
Gentilici: alginetí, alginetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alʤinét]  


Nom en valencià: Algorfa
Nom oficial: Algorfa
Codi INE: 03012
Gentilici: algorfí, algorfina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [alɣóɾfa]  


Nom en valencià: l’Alguenya
Nom oficial: Algueña
Codi INE: 03013
Gentilici: alguenyer, alguenyera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalɣéɲa]  


Nom en valencià: Almàssera
Nom oficial: Almàssera
Codi INE: 46032
Gentilici: almasserí, almasserina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almáseɾa]  


Nom en valencià: Almassora
Nom oficial: Almassora
Codi INE: 12009
Gentilici: almassorí, almassorina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almasóɾa]  


Nom en valencià: Almedíxer
Nom oficial: Almedíjar
Codi INE: 12010
Gentilici: almedixà, almedixana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [almeðíʃeɾ]  


Nom en valencià: Almenara
Nom oficial: Almenara
Codi INE: 12011
Gentilici: almenarenc, almenarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almenáɾa]  


Nom en valencià: Almiserà
Nom oficial: Almiserà
Codi INE: 46033
Gentilici: almiseratí, almiseratina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almizeɾá]  


Nom en valencià: Almoines
Nom oficial: Almoines
Codi INE: 46034
Gentilici: almoiner, almoinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almɔ́jnes]  


Nom en valencià: Almoradí
Nom oficial: Almoradí
Codi INE: 03015
Gentilici: almoradienc, almoradienca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [almoɾaðí]  


Nom en valencià: Almudaina
Nom oficial: Almudaina
Codi INE: 03016
Gentilici: almudainer, almudainera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almuðájna]  


Nom en valencià: Almussafes
Nom oficial: Almussafes
Codi INE: 46035
Gentilici: almussafenc, almussafenca / almussafeny, almussafenya
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almusáfes]  


Nom en valencià: Alpont
Nom oficial: Alpuente
Codi INE: 46036
Gentilici: alpontí, alpontina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [alpɔ́nt]  


Nom en valencià: l’Alqueria d’Asnar
Nom oficial: l’Alqueria d’Asnar
Codi INE: 03017
Gentilici: alquerier, alqueriera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkeɾía ðaznáɾ]  


Nom en valencià: l’Alqueria de la Comtessa
Nom oficial: l’Alqueria de la Comtessa
Codi INE: 46037
Gentilici: alquerià, alqueriana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkeɾía ðe la komtésa]  


Nom en valencià: les Alqueries
Nom oficial: les Alqueries / Alquerías del Niño Perdido
Codi INE: 12901
Gentilici: alquerier, alqueriera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lez alkeɾíes]  


Nom en valencià: Altea
Nom oficial: Altea
Codi INE: 03018
Gentilici: alteà, alteana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [altéa]  


Nom en valencià: Altura
Nom oficial: Altura
Codi INE: 12012
Gentilici: alturà, alturana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [altúɾa]  


Nom en valencià: Alzira
Nom oficial: Alzira
Codi INE: 46017
Gentilici: alzirenc, alzirenca / alzireny, alzirenya
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alzíɾa]  


Nom en valencià: Andilla
Nom oficial: Andilla
Codi INE: 46038
Gentilici: andillà, andillana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [andíʎa]  


Nom en valencià: Anna
Nom oficial: Anna
Codi INE: 46039
Gentilici: anner, annera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ánna]  


Nom en valencià: Antella
Nom oficial: Antella
Codi INE: 46040
Gentilici: antellà, antellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [antéʎa]  


Nom en valencià: Aranyel
Nom oficial: Arañuel
Codi INE: 12013
Gentilici: aranyeler, aranyelera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [aɾaɲél]  


Nom en valencià: Ares dels Oms
Nom oficial: Aras de los Olmos
Codi INE: 46041
Gentilici: aresà, aresana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [áɾez ðelz óms]  


Nom en valencià: Ares del Maestrat
Nom oficial: Ares del Maestrat
Codi INE: 12014
Gentilici: arenc, arenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [áɾez ðel maestɾát]  


Nom en valencià: Argeleta
Nom oficial: Argelita
Codi INE: 12015
Gentilici: argeletà, argeletana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [aɾʤeléta]  


Nom en valencià: Artana
Nom oficial: Artana
Codi INE: 12016
Gentilici: artanenc, artanenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aɾtána]  


Nom en valencià: Asp
Nom oficial: Aspe
Codi INE: 03019
Gentilici: asper, aspera / aspenc, aspenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ásp]  


Nom en valencià: Assuévar
Nom oficial: Azuébar
Codi INE: 12018
Gentilici: assuever, assuevera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [asuévaɾ]  


Nom en valencià: Atzeneta d’Albaida
Nom oficial: Atzeneta d’Albaida
Codi INE: 46003
Gentilici: atzenetí, atzenetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aʣenéta ðalbájða]   o [aʣanéta ðalbájða]  


Nom en valencià: Atzeneta del Maestrat
Nom oficial: Atzeneta del Maestrat
Codi INE: 12001
Gentilici: atzenetí, atzenetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aʣenéta ðel maestrát]   o [aʣanéta ðel maestrat]  


Nom en valencià: l’Atzúbia
Nom oficial: l’Atzúbia
Codi INE: 03001
Gentilici: atzubià, atzubiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [laʣúbia]  


Nom en valencià: Balones
Nom oficial: Balones
Codi INE: 03020
Gentilici: baloner, balonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [balónes]  


Nom en valencià: Banyeres de Mariola
Nom oficial: Banyeres de Mariola
Codi INE: 03021
Gentilici: banyerí, banyerina / banyerut, banyeruda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [baɲéɾez ðe maɾiɔ́la]  


Nom en valencià: Barraques
Nom oficial: Barracas
Codi INE: 12020
Gentilici: barraquer, barraquera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [barákes]  


Nom en valencià: Barx
Nom oficial: Barx
Codi INE: 46046
Gentilici: barxer, barxera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [báɾʧ]  


Nom en valencià: Barxeta
Nom oficial: Barxeta
Codi INE: 46045
Gentilici: barxetà, barxetana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [baɾʧéta]  


Nom en valencià: Begís
Nom oficial: Bejís
Codi INE: 12022
Gentilici: begissà, begissana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [beʤís]  


Nom en valencià: Bèlgida
Nom oficial: Bèlgida
Codi INE: 46047
Gentilici: belgidà, belgidana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bɛ́lʤiða]  


Nom en valencià: Bellreguard
Nom oficial: Bellreguard
Codi INE: 46048
Gentilici: bellreguardí, bellreguardina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beʎreɣwáɾt]  


Nom en valencià: Bellús
Nom oficial: Bellús
Codi INE: 46049
Gentilici: bellusser, bellussera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beʎús]  


Nom en valencià: Benafer
Nom oficial: Benafer
Codi INE: 12024
Gentilici: benafer, benafera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [benaféɾ]  


Nom en valencià: Benafigos
Nom oficial: Benafigos
Codi INE: 12025
Gentilici: benafiguer, benafiguera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benafíɣos]  


Nom en valencià: Benaguasil
Nom oficial: Benaguasil
Codi INE: 46051
Gentilici: benaguasiler, benaguasilera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benaɣwazíl]  


Nom en valencià: Benaixeve
Nom oficial: Benagéber
Codi INE: 46050
Gentilici: benaixever, benaixevera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [benajʃéve]  


Nom en valencià: Benasau
Nom oficial: Benasau
Codi INE: 03022
Gentilici: benasauer, benasauera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benazáw]  


Nom en valencià: Benassal
Nom oficial: Benassal
Codi INE: 12026
Gentilici: benassalenc, benassalenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benasál]  


Nom en valencià: Benavites
Nom oficial: Benavites
Codi INE: 46052
Gentilici: benaviter, benavitera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benavítes]  


Nom en valencià: Beneixama
Nom oficial: Beneixama
Codi INE: 03023
Gentilici: beneixamer, beneixamera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benejʃáma]  


Nom en valencià: Beneixida
Nom oficial: Beneixida
Codi INE: 46053
Gentilici: beneixider, beneixidera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benejʃíða]  


Nom en valencià: Benejússer
Nom oficial: Benejúzar
Codi INE: 03024
Gentilici: benejussenc, benejussenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [beneʤúseɾ]  


Nom en valencià: Benetússer
Nom oficial: Benetússer
Codi INE: 46054
Gentilici: benetussí, benetussina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benetúseɾ]  


Nom en valencià: Benferri
Nom oficial: Benferri
Codi INE: 03025
Gentilici: benferrí, benferrina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [beɱfɛ́ri]  


Nom en valencià: Beniarbeig
Nom oficial: Beniarbeig
Codi INE: 03026
Gentilici: beniarbegí, beniarbegina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniaɾbéʧ]  


Nom en valencià: Beniardà
Nom oficial: Beniardà
Codi INE: 03027
Gentilici: beniarder, beniardera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniaɾðá]  


Nom en valencià: Beniarjó
Nom oficial: Beniarjó
Codi INE: 46055
Gentilici: beniarjoter, beniarjotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniaɾʤó]  


Nom en valencià: Beniarrés
Nom oficial: Beniarrés
Codi INE: 03028
Gentilici: beniarresí, beniarresina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniarés]  


Nom en valencià: Beniatjar
Nom oficial: Beniatjar
Codi INE: 46056
Gentilici: beniatjarí, beniatjarina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniaʤáɾ]  


Nom en valencià: Benicarló
Nom oficial: Benicarló
Codi INE: 12027
Gentilici: benicarlando, benicarlanda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benikaɾló]  


Nom en valencià: Benicàssim
Nom oficial: Benicàssim / Benicasim
Codi INE: 12028
Gentilici: benicassut, benicassuda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benikásim]  


Nom en valencià: Benicolet
Nom oficial: Benicolet
Codi INE: 46057
Gentilici: benicoletà, benicoletana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benikolét]  


Nom en valencià: Benicull de Xúquer
Nom oficial: Benicull de Xúquer
Codi INE: 46904
Gentilici: benicullenc, benicullenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benikúʎ de ʃúkeɾ]  


Nom en valencià: Benidoleig
Nom oficial: Benidoleig
Codi INE: 03030
Gentilici: benidolejà, benidolejana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniðoléʧ]  


Nom en valencià: Benidorm
Nom oficial: Benidorm
Codi INE: 03031
Gentilici: benidormer, benidormera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benidɔ́ɾm]  


Nom en valencià: Benifaió
Nom oficial: Benifaió
Codi INE: 46060
Gentilici: benifaioner, benifaionera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifajó]  


Nom en valencià: Benifairó de la Valldigna
Nom oficial: Benifairó de la Valldigna
Codi INE: 46059
Gentilici: benifaironer, benifaironera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifajɾó ðe la vaʎdígna]  


Nom en valencià: Benifairó de les Valls
Nom oficial: Benifairó de les Valls
Codi INE: 46058
Gentilici: benifairenc, benifairenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifajɾó ðe lez váʎs]  


Nom en valencià: Benifallim
Nom oficial: Benifallim
Codi INE: 03032
Gentilici: benifallimer, benifallimera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifaʎím]  


Nom en valencià: Benifato
Nom oficial: Benifato
Codi INE: 03033
Gentilici: benifater, benifatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifáto]  


Nom en valencià: Beniflà
Nom oficial: Beniflá
Codi INE: 46061
Gentilici: beniflater, beniflatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniflá]  


Nom en valencià: Benigànim
Nom oficial: Benigànim
Codi INE: 46062
Gentilici: beniganí, beniganina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniɣánim]  


Nom en valencià: Benigembla
Nom oficial: Benigembla
Codi INE: 03029
Gentilici: benigembler, benigemblera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniʤémbla]  


Nom en valencià: Benijòfer
Nom oficial: Benijófar
Codi INE: 03034
Gentilici: benijoferer, benijoferera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [beniʤɔ́feɾ]  


Nom en valencià: Benilloba
Nom oficial: Benilloba
Codi INE: 03035
Gentilici: benillober, benillobera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniʎóba]  


Nom en valencià: Benillup
Nom oficial: Benillup
Codi INE: 03036
Gentilici: benilluper, benillupera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniʎúp]  


Nom en valencià: Benimantell
Nom oficial: Benimantell
Codi INE: 03037
Gentilici: benimantellut, benimantelluda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimantéʎ]  


Nom en valencià: Benimarfull
Nom oficial: Benimarfull
Codi INE: 03038
Gentilici: benimarfuller, benimarfullera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimaɾfúʎ]  


Nom en valencià: Benimassot
Nom oficial: Benimassot
Codi INE: 03039
Gentilici: benimassoter, benimassotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimasɔ́t]  


Nom en valencià: Benimeli
Nom oficial: Benimeli
Codi INE: 03040
Gentilici: benimelí, benimelina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimɛ́li]  


Nom en valencià: Benimodo
Nom oficial: Benimodo
Codi INE: 46063
Gentilici: benimodí, benimodina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimɔ́ðo]  


Nom en valencià: Benimuslem
Nom oficial: Benimuslem
Codi INE: 46064
Gentilici: benimusler, benimuslera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimuzlɛ́m]  


Nom en valencià: Beniparrell
Nom oficial: Beniparrell
Codi INE: 46065
Gentilici: beniparrellí, beniparrellina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniparéʎ]  


Nom en valencià: Benirredrà
Nom oficial: Benirredrà
Codi INE: 46066
Gentilici: benirredrà, benirredrana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benireðɾá]  


Nom en valencià: Benissa
Nom oficial: Benissa
Codi INE: 03041
Gentilici: benisser, benissera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benísa]  


Nom en valencià: Benissanó
Nom oficial: Benissanó
Codi INE: 46067
Gentilici: benissaner, benissanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benisanó]  


Nom en valencià: Benissoda
Nom oficial: Benissoda
Codi INE: 46068
Gentilici: benissodà, benissodana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benisɔ́ða]  


Nom en valencià: Benissuera
Nom oficial: Benissuera
Codi INE: 46069
Gentilici: benissuerà, benissuerana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benisuéɾa]  


Nom en valencià: Benlloc
Nom oficial: Benlloc
Codi INE: 12029
Gentilici: belloquí, belloquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beɲʎɔ́k]  


Nom en valencià: Bétera
Nom oficial: Bétera
Codi INE: 46070
Gentilici: beterà, beterana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [béteɾa]  


Nom en valencià: Betxí
Nom oficial: Betxí
Codi INE: 12021
Gentilici: betxinenc, betxinenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beʧí]  


Nom en valencià: Biar
Nom oficial: Biar
Codi INE: 03043
Gentilici: biarenc, biarenca / biarut, biaruda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [biáɾ]  


Nom en valencià: Bicorb
Nom oficial: Bicorp
Codi INE: 46071
Gentilici: bicorbí, bicorbina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [bikɔ́ɾp]  


Nom en valencià: Bigastre
Nom oficial: Bigastro
Codi INE: 03044
Gentilici: bigastrenc, bigastrenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [biɣástɾe]  


Nom en valencià: Bocairent
Nom oficial: Bocairent
Codi INE: 46072
Gentilici: bocairentí, bocairentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bokajɾént]  


Nom en valencià: Bolbait
Nom oficial: Bolbaite
Codi INE: 46073
Gentilici: bolbaití, bolbaitina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [bolbájt]  


Nom en valencià: Bolulla
Nom oficial: Bolulla
Codi INE: 03045
Gentilici: boluller, bolullera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bolúʎa]  


Nom en valencià: Bonrepòs i Mirambell
Nom oficial: Bonrepòs i Mirambell
Codi INE: 46074
Gentilici: bonreposí, bonreposina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bonrepɔ́z i miɾambéʎ]  


Nom en valencià: Borriana
Nom oficial: Borriana / Burriana
Codi INE: 12032
Gentilici: borrianenc, borrianenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [boriána]  


Nom en valencià: Borriol
Nom oficial: Borriol
Codi INE: 12031
Gentilici: borriolenc, borriolenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [boriɔ́l]  


Nom en valencià: Bufali
Nom oficial: Bufali
Codi INE: 46075
Gentilici: bufalità, bufalitana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bufáli]  


Nom en valencià: Bugarra
Nom oficial: Bugarra
Codi INE: 46076
Gentilici: bugarrenc, bugarrenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [buɣára]  


Nom en valencià: Bunyol
Nom oficial: Buñol
Codi INE: 46077
Gentilici: bunyolenc, bunyolenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [buɲɔ́l]  


Nom en valencià: Burjassot
Nom oficial: Burjassot
Codi INE: 46078
Gentilici: burjassoter, burjassotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [buɾʤasɔ́t]  


Nom en valencià: Busot
Nom oficial: Busot
Codi INE: 03046
Gentilici: busoter, busotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [buzɔ́t]  


Nom en valencià: Cabanes
Nom oficial: Cabanes
Codi INE: 12033
Gentilici: cabanyut, cabanyuda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kabánes]  


Nom en valencià: Càlig
Nom oficial: Càlig
Codi INE: 12034
Gentilici: calijó, calijona
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [káliʧ]  


Nom en valencià: Calles
Nom oficial: Calles
Codi INE: 46079
Gentilici: callesà, callesana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [káʎes]  


Nom en valencià: Callosa d’en Sarrià
Nom oficial: Callosa d’en Sarrià
Codi INE: 03048
Gentilici: callosí, callosina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kaʎóza ðen sariá]  


Nom en valencià: Callosa de Segura
Nom oficial: Callosa de Segura
Codi INE: 03049
Gentilici: callosí, callosina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kaʎóza ðe seɣúɾa]  


Nom en valencià: Calp
Nom oficial: Calp
Codi INE: 03047
Gentilici: calpí, calpina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kálp]  


Nom en valencià: el Camp de Mirra
Nom oficial: el Camp de Mirra / Campo de Mirra
Codi INE: 03051
Gentilici: mirrenc, mirrenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el kám de míra]  


Nom en valencià: el Campello
Nom oficial: el Campello
Codi INE: 03050
Gentilici: campeller, campellera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el kampéʎo]  


Nom en valencià: Camporrobles
Nom oficial: Camporrobles
Codi INE: 46080
Gentilici: camporrutenc, camporrutenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kamporóbles]  


Nom en valencià: Canals
Nom oficial: Canals
Codi INE: 46081
Gentilici: canalí, canalina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kanáls]  


Nom en valencià: Canet d’en Berenguer
Nom oficial: Canet d’en Berenguer
Codi INE: 46082
Gentilici: caneter, canetera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kanéd dem beɾeŋgéɾ]  


Nom en valencià: Canet lo Roig
Nom oficial: Canet lo Roig
Codi INE: 12036
Gentilici: caneter, canetera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kanéd lo rɔ́ʧ]  


Nom en valencià: la Canyada
Nom oficial: Cañada
Codi INE: 03052
Gentilici: canyut, canyuda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la kaɲáða]  


Nom en valencià: Carcaixent
Nom oficial: Carcaixent
Codi INE: 46083
Gentilici: carcaixentí, carcaixentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kaɾkajʃént]  


Nom en valencià: Càrcer
Nom oficial: Càrcer
Codi INE: 46084
Gentilici: carcerí, carcerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [káɾseɾ]  


Nom en valencià: Carlet
Nom oficial: Carlet
Codi INE: 46085
Gentilici: carletí, carletina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kaɾlét]  


Nom en valencià: Carrícola
Nom oficial: Carrícola
Codi INE: 46086
Gentilici: carricolí, carricolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [karíkola]  


Nom en valencià: Cases Altes
Nom oficial: Casas Altas
Codi INE: 46087
Gentilici: casalter, casaltera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kázez áltes]  


Nom en valencià: Cases Baixes
Nom oficial: Casas Bajas
Codi INE: 46088
Gentilici: casabaixer, casabaixera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kázez bájʃes]  


Nom en valencià: Casinos
Nom oficial: Casinos
Codi INE: 46089
Gentilici: casiner, casinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kazínos]  


Nom en valencià: Castalla
Nom oficial: Castalla
Codi INE: 03053
Gentilici: castallut, castalluda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kastáʎa]  


Nom en valencià: Castell de Cabres
Nom oficial: Castell de Cabres
Codi INE: 12037
Gentilici: castellenc, castellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kastéʎ de kábɾes]  


Nom en valencià: Castell de Castells
Nom oficial: Castell de Castells
Codi INE: 03054
Gentilici: castellenc, castellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kastéʎ de kastéʎs]  


Nom en valencià: el Castell de Guadalest
Nom oficial: el Castell de Guadalest
Codi INE: 03075
Gentilici: castellenc, castellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el kastéʎ de ɣwaðalést]  


Nom en valencià: el Castell de Vilamalefa
Nom oficial: Castillo de Villamalefa
Codi INE: 12041
Gentilici: casteller, castellera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [el kastéʎ de vilamaléfa]  


Nom en valencià: Castellfabib
Nom oficial: Castielfabib
Codi INE: 46092
Gentilici: castieler, castielera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kasteʎfabíp]  


Nom en valencià: Castellfort
Nom oficial: Castellfort
Codi INE: 12038
Gentilici: castellfortí, castellfortina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎfɔ́ɾt]  


Nom en valencià: Castellnou
Nom oficial: Castellnovo
Codi INE: 12039
Gentilici: castellnovenc, castellnovenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kasteʎnɔ́w]  


Nom en valencià: Castelló
Nom oficial: Castelló
Codi INE: 46257
Gentilici: castellonenc, castellonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎó]  


Nom en valencià: Castelló de la Plana
Nom oficial: Castelló de la Plana
Codi INE: 12040
Gentilici: castellonenc, castellonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎó ðe la plána]  


Nom en valencià: Castelló de Rugat
Nom oficial: Castelló de Rugat
Codi INE: 46090
Gentilici: castellonenc, castellonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎó ðe ruɣát]  


Nom en valencià: Castellonet de la Conquesta
Nom oficial: Castellonet de la Conquesta
Codi INE: 46091
Gentilici: castellonetí, castellonetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎonéd de la koŋkésta]  


Nom en valencià: Catadau
Nom oficial: Catadau
Codi INE: 46093
Gentilici: catadauí, catadauina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kataðáw]  


Nom en valencià: Catarroja
Nom oficial: Catarroja
Codi INE: 46094
Gentilici: catarrogí, catarrogina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [katarɔ́ʤa]  


Nom en valencià: Catí
Nom oficial: Catí
Codi INE: 12042
Gentilici: catinenc, catinenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [katí]  


Nom en valencià: Catral
Nom oficial: Catral
Codi INE: 03055
Gentilici: catralenc, catralenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [katɾál]  


Nom en valencià: Caudete de las Fuentes
Nom oficial: Caudete de las Fuentes
Codi INE: 46095
Gentilici: caudetenc, caudetenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kawdéte ðe las fwéntes]  


Nom en valencià: Caudiel
Nom oficial: Caudiel
Codi INE: 12043
Gentilici: caudielà, caudielana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kawdiél]  


Nom en valencià: Cerdà
Nom oficial: Cerdà
Codi INE: 46096
Gentilici: cerdaí, cerdaïna
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seɾðá]  


Nom en valencià: Cervera del Maestrat
Nom oficial: Cervera del Maestre
Codi INE: 12044
Gentilici: cerverí, cerverina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seɾvéɾa ðel maestɾát]  


Nom en valencià: Cinctorres
Nom oficial: Cinctorres
Codi INE: 12045
Gentilici: cinctorrà, cinctorrana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [siŋtóres]  


Nom en valencià: Cirat
Nom oficial: Cirat
Codi INE: 12046
Gentilici: cirater, ciratera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [siɾát]  


Nom en valencià: Cocentaina
Nom oficial: Cocentaina
Codi INE: 03056
Gentilici: contestà, contestana / cocentainer, cocentainera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kosentájna]  


Nom en valencià: Cofrents
Nom oficial: Cofrentes
Codi INE: 46097
Gentilici: cofrentí, cofrentina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kofɾéns]  


Nom en valencià: Coix
Nom oficial: Cox
Codi INE: 03058
Gentilici: coixenc, coixenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kójʃ]    (en castellà [kóx]  )


Nom en valencià: Confrides
Nom oficial: Confrides
Codi INE: 03057
Gentilici: confridenc, confridenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [koɱfɾíðes]  


Nom en valencià: Corbera
Nom oficial: Corbera
Codi INE: 46098
Gentilici: corberà, corberana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [koɾbéɾa]  


Nom en valencià: Cortes d’Arenós
Nom oficial: Cortes de Arenoso
Codi INE: 12048
Gentilici: cortesà, cortesana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kóɾtez ðaɾenós]  


Nom en valencià: Cortes de Pallars
Nom oficial: Cortes de Pallás
Codi INE: 46099
Gentilici: cortesà, cortesana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kóɾtez ðe paʎáɾs]  


Nom en valencià: Costur
Nom oficial: Costur
Codi INE: 12049
Gentilici: costurenc, costurenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kostúɾ]  


Nom en valencià: Cotes
Nom oficial: Cotes
Codi INE: 46100
Gentilici: coter, cotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kɔ́tes]  


Nom en valencià: les Coves de Vinromà
Nom oficial: les Coves de Vinromà
Codi INE: 12050
Gentilici: covarxí, covarxina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [les kɔ́vez ðe vinromá]  


Nom en valencià: Crevillent
Nom oficial: Crevillent
Codi INE: 03059
Gentilici: crevillentí, crevillentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [cɾeviʎént]  


Nom en valencià: Culla
Nom oficial: Culla
Codi INE: 12051
Gentilici: cullà, cullana / cullerà, cullerana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kúʎa]  


Nom en valencià: Cullera
Nom oficial: Cullera
Codi INE: 46105
Gentilici: cullerà, cullerana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kuʎéɾa]  


Nom en valencià: Daia Nova
Nom oficial: Daya Nueva
Codi INE: 03061
Gentilici: daianovés, daianovesa
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [dája nɔ́va]  


Nom en valencià: Daia Vella
Nom oficial: Daya Vieja
Codi INE: 03062
Gentilici: daiavellenc, daiavellenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [dája véʎa]  


Nom en valencià: Daimús
Nom oficial: Daimús
Codi INE: 46113
Gentilici: daimuser, daimusera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [dajmús]  


Nom en valencià: Dénia
Nom oficial: Dénia
Codi INE: 03063
Gentilici: denier, deniera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [dénia]  


Nom en valencià: Dolores
Nom oficial: Dolores
Codi INE: 03064
Gentilici: dolorenc, dolorenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [dolóɾes]  


Nom en valencià: Domenyo
Nom oficial: Domeño
Codi INE: 46114
Gentilici: domenyer, domenyera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [doméɲo]  


Nom en valencià: Dosaigües
Nom oficial: Dos Aguas
Codi INE: 46115
Gentilici: dosaigüer, dosaigüera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [dozájɣwes]  


Nom en valencià: Elda
Nom oficial: Elda
Codi INE: 03066
Gentilici: elder, eldera / eldenc, eldenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ɛ́lda]  


Nom en valencià: l’Eliana
Nom oficial: l’Eliana
Codi INE: 46116
Gentilici: elianer, elianera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [leliána]  


Nom en valencià: Elx
Nom oficial: Elx / Elche
Codi INE: 03065
Gentilici: il·licità, il·licitana / elxà, elxana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ɛ́lʧ]  


Nom en valencià: Emperador
Nom oficial: Emperador
Codi INE: 46117
Gentilici: venter, ventera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [empeɾaðóɾ]  


Nom en valencià: Énguera
Nom oficial: Enguera
Codi INE: 46118
Gentilici: enguerí, enguerina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [éŋgeɾa]  


Nom en valencià: l’Énova
Nom oficial: l’Énova
Codi INE: 46119
Gentilici: enover, enovera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lénova]  


Nom en valencià: Eslida
Nom oficial: Eslida
Codi INE: 12057
Gentilici: eslider, eslidera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ezlíða]  


Nom en valencià: Espadella
Nom oficial: Espadilla
Codi INE: 12058
Gentilici: espadellà, espadellana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [espaðéʎa]  


Nom en valencià: Estivella
Nom oficial: Estivella
Codi INE: 46120
Gentilici: estivellenc, estivellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [estivéʎa]  


Nom en valencià: Estubeny
Nom oficial: Estubeny
Codi INE: 46121
Gentilici: estubenyer, estubenyera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [estubéɲ]  


Nom en valencià: Fageca
Nom oficial: Fageca
Codi INE: 03067
Gentilici: fagequí, fagequina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [faʤéka]  


Nom en valencià: Famorca
Nom oficial: Famorca
Codi INE: 03068
Gentilici: famorquí, famorquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [famóɾka]  


Nom en valencià: Fanzara
Nom oficial: Fanzara
Codi INE: 12059
Gentilici: fanzarí, fanzarina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [fanzáɾa]  


Nom en valencià: Faura
Nom oficial: Faura
Codi INE: 46122
Gentilici: faurer, faurera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [fáwɾa]  


Nom en valencià: Favara
Nom oficial: Favara
Codi INE: 46123
Gentilici: favarer, favarera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [faváɾa]  


Nom en valencià: Figueres
Nom oficial: Higueras
Codi INE: 12069
Gentilici: figuerenc, figuerenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [fiɣéɾes]  


Nom en valencià: Figueroles
Nom oficial: Figueroles
Codi INE: 12060
Gentilici: figueroler, figuerolera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [fiɣeɾɔ́les]  


Nom en valencià: Figueroles de Domenyo
Nom oficial: Higueruelas
Codi INE: 46141
Gentilici: figuerolà, figuerolana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [fiɣeɾɔ́lez ðe ðoméɲo]  


Nom en valencià: Finestrat
Nom oficial: Finestrat
Codi INE: 03069
Gentilici: finestratí, finestratina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [finestɾát]  


Nom en valencià: Foios
Nom oficial: Foios
Codi INE: 46126
Gentilici: foier, foiera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [fɔ́jos]  


Nom en valencià: el Fondó de les Neus
Nom oficial: el Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves
Codi INE: 03077
Gentilici: fondoner, fondonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el fondó ðe lez néws ]  


Nom en valencià: el Fondó dels Frares
Nom oficial: Hondón de los Frailes
Codi INE: 03078
Gentilici: fondoner, fondonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el fondó ðels fɾáɾes]  


Nom en valencià: la Font d’en Carròs
Nom oficial: la Font d’en Carròs
Codi INE: 46127
Gentilici: fonter, fontera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la fɔ́n deŋ karɔ́s]  


Nom en valencià: la Font de la Figuera
Nom oficial: la Font de la Figuera
Codi INE: 46128
Gentilici: fontí, fontina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la fɔ́n de la fiɣéɾa]  


Nom en valencià: la Font de la Reina
Nom oficial: Fuente la Reina
Codi INE: 12063
Gentilici: reiner, reinera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la fɔ́n de la réjna]  


Nom en valencià: Fontanars dels Alforins
Nom oficial: Fontanars dels Alforins
Codi INE: 46124
Gentilici: alforiner, alforinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [fontanáɾz ðelz alfoɾíns]  


Nom en valencià: les Fonts d’Aiòder
Nom oficial: Fuentes de Ayódar
Codi INE: 12064
Gentilici: fonter, fontera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [les fɔ́nz ðajɔ́ðeɾ]  


Nom en valencià: el Forcall
Nom oficial: Forcall
Codi INE: 12061
Gentilici: forcallà, forcallana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el foɾkáʎ]  


Nom en valencià: Formentera del Segura
Nom oficial: Formentera del Segura
Codi INE: 03070
Gentilici: formenterer, formenterera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [foɾmentéɾa del seɣúɾa]  


Nom en valencià: Fortaleny
Nom oficial: Fortaleny
Codi INE: 46125
Gentilici: fortalenyer, fortalenyera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [foɾtaléɲ]  


Nom en valencià: Fuenterrobles
Nom oficial: Fuenterrobles
Codi INE: 46129
Gentilici: fuenterroblenc, fuenterroblenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [fwenteróbles]  


Nom en valencià: Gaianes
Nom oficial: Gaianes
Codi INE: 03072
Gentilici: gaianer, gaianera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gajánes]  


Nom en valencià: Gaibiel
Nom oficial: Gaibiel
Codi INE: 12065
Gentilici: gaibielà, gaibielana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [gajbiél]  


Nom en valencià: Gandia
Nom oficial: Gandia
Codi INE: 46131
Gentilici: gandienc, gandienca / gandià, gandiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gandía]  


Nom en valencià: Gata de Gorgos
Nom oficial: Gata de Gorgos
Codi INE: 03071
Gentilici: gater, gatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gáta ðe ɣóɾɣos]  


Nom en valencià: Gàtova
Nom oficial: Gátova
Codi INE: 46902
Gentilici: gatovenc, gatovenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [gátova]  


Nom en valencià: Gavarda
Nom oficial: Gavarda
Codi INE: 46130
Gentilici: gavardí, gavardina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gaváɾða]  


Nom en valencià: Geldo
Nom oficial: Geldo
Codi INE: 12067
Gentilici: geldí, geldina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʤɛ́ldo]  


Nom en valencià: el Genovés
Nom oficial: el Genovés
Codi INE: 46132
Gentilici: genovesí, genovesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el ʤenovés]  


Nom en valencià: Gilet
Nom oficial: Gilet
Codi INE: 46134
Gentilici: giletà, giletana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʤilét]  


Nom en valencià: Godella
Nom oficial: Godella
Codi INE: 46135
Gentilici: godellenc, godellenca / godellà, godellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [goðéʎa]  


Nom en valencià: Godelleta
Nom oficial: Godelleta
Codi INE: 46136
Gentilici: godelletà, godelletana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [goðeʎéta]  


Nom en valencià: Gorga
Nom oficial: Gorga
Codi INE: 03073
Gentilici: gorguer, gorguera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gɔ́ɾɣa]  


Nom en valencià: la Granja de la Costera
Nom oficial: la Granja de la Costera
Codi INE: 46137
Gentilici: granger, grangera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la ɣɾánʤa ðe la kostéɾa]  


Nom en valencià: la Granja de Rocamora
Nom oficial: Granja de Rocamora
Codi INE: 03074
Gentilici: granger, grangera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la ɣɾánʤa ðe rokamóɾa]  


Nom en valencià: Guadasséquies
Nom oficial: Guadasséquies
Codi INE: 46138
Gentilici: guadassequià, guadassequiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gwaðasékies]  


Nom en valencià: Guadassuar
Nom oficial: Guadassuar
Codi INE: 46139
Gentilici: guadassuarenc, guadassuarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gwaðasuáɾ]  


Nom en valencià: Guardamar de la Safor
Nom oficial: Guardamar de la Safor
Codi INE: 46140
Gentilici: guardamarenc, guardamarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gwaɾðamáɾ ðe la safóɾ]  


Nom en valencià: Guardamar del Segura
Nom oficial: Guardamar del Segura
Codi INE: 03076
Gentilici: guardamarenc, guardamarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gwaɾðamáɾ ðel seɣúɾa]  


Nom en valencià: Herbers
Nom oficial: Herbers
Codi INE: 12068
Gentilici: herbessenc, herbessenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [eɾbéɾs]  


Nom en valencià: Iàtova
Nom oficial: Yátova
Codi INE: 46261
Gentilici: iatovenc, iatovenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [játova]  


Nom en valencià: Ibi
Nom oficial: Ibi
Codi INE: 03079
Gentilici: iberut, iberuda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [íbi]  


Nom en valencià: la Iessa
Nom oficial: La Yesa
Codi INE: 46262
Gentilici: iessà, iessana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la jésa]  


Nom en valencià: la Jana
Nom oficial: la Jana
Codi INE: 12070
Gentilici: janenc, janenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la ʤána]  


Nom en valencià: Llanera de Ranes
Nom oficial: Llanera de Ranes
Codi INE: 46154
Gentilici: llanerí, llanerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎanéɾa ðe ránes]  


Nom en valencià: Llaurí
Nom oficial: Llaurí
Codi INE: 46155
Gentilici: llauriner, llaurinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎawɾí]  


Nom en valencià: Llíber
Nom oficial: Llíber
Codi INE: 03085
Gentilici: lliberà, lliberana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎíbeɾ]  


Nom en valencià: Llíria
Nom oficial: Llíria
Codi INE: 46147
Gentilici: llirià, lliriana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎíɾia]  


Nom en valencià: Llocnou d’en Fenollet
Nom oficial: Llocnou d’en Fenollet
Codi INE: 46151
Gentilici: llocnouí, llocnouina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎɔgnɔ́w ðeɱ fenoʎét]  


Nom en valencià: Llocnou de la Corona
Nom oficial: Llocnou de la Corona
Codi INE: 46152
Gentilici: llocnouí, llocnouina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎɔgnɔ́w ðe la koɾóna]  


Nom en valencià: Llocnou de Sant Jeroni
Nom oficial: Llocnou de Sant Jeroni
Codi INE: 46153
Gentilici: llocnouí, llocnouina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎɔgnɔ́w ðe san ʤeɾɔ́ni]  


Nom en valencià: Llombai
Nom oficial: Llombai
Codi INE: 46156
Gentilici: llombaí, llombaïna
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎombáj]  


Nom en valencià: la Llosa
Nom oficial: la Llosa
Codi INE: 12074
Gentilici: lloser, llosera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la ʎɔ́za]  


Nom en valencià: la Llosa de Ranes
Nom oficial: la Llosa de Ranes
Codi INE: 46157
Gentilici: lloser, llosera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la ʎɔ́za ðe ránes]  


Nom en valencià: la Llosa del Bisbe
Nom oficial: Losa del Obispo
Codi INE: 46149
Gentilici: lloser, llosera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la ʎɔ́za ðel bízbe]  


Nom en valencià: Llucena
Nom oficial: Llucena / Lucena del Cid
Codi INE: 12072
Gentilici: llucener, llucenera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎuséna]  


Nom en valencià: Lludient
Nom oficial: Ludiente
Codi INE: 12073
Gentilici: lludientí, lludientina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʎuðiént]  


Nom en valencià: Llutxent
Nom oficial: Llutxent
Codi INE: 46150
Gentilici: llutxentí, llutxentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎuʧént]  


Nom en valencià: Loriguilla
Nom oficial: Loriguilla
Codi INE: 46148
Gentilici: loriguillà, loriguillana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [loɾiɣíʎa]  


Nom en valencià: Macastre
Nom oficial: Macastre
Codi INE: 46158
Gentilici: macastrer, macastrera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [makástɾe]  


Nom en valencià: Manises
Nom oficial: Manises
Codi INE: 46159
Gentilici: maniser, manisera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [manízes]  


Nom en valencià: Manuel
Nom oficial: Manuel
Codi INE: 46160
Gentilici: manuelí, manuelina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [manuɛ́l]  


Nom en valencià: Marines
Nom oficial: Marines
Codi INE: 46161
Gentilici: mariner, marinera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [maɾínes]  


Nom en valencià: Massalavés
Nom oficial: Massalavés
Codi INE: 46162
Gentilici: massalavesí, massalavesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [masalavés]  


Nom en valencià: Massalfassar
Nom oficial: Massalfassar
Codi INE: 46163
Gentilici: massalfassí, massalfassina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [masalfasáɾ]  


Nom en valencià: Massamagrell
Nom oficial: Massamagrell
Codi INE: 46164
Gentilici: massamagrellenc, massamagrellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [masamaɣɾéʎ]  


Nom en valencià: Massanassa
Nom oficial: Massanassa
Codi INE: 46165
Gentilici: massanasser, massanassera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [masanása]  


Nom en valencià: la Mata de Morella
Nom oficial: la Mata de Morella *
Codi INE: 12075
Gentilici: mater, matera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la máta ðe moɾéʎa]  
* El 13 de gener del 1993 el DOGV va publicar el canvi de denominació de la Mata de Morella a la Mata, nom que, en aplicació de la legislació estatal, finalment no es va arribar a oficialitzar, ja que, com a conseqüència de l’existència anterior de la denominació oficial homònima d’un municipi toledà (La Mata), no es va publicar en el BOE ni va ser incorporat al Registre d’Entitats Locals.


Nom en valencià: Matet
Nom oficial: Matet
Codi INE: 12076
Gentilici: matetà, matetana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [matét]  


Nom en valencià: Meliana
Nom oficial: Meliana
Codi INE: 46166
Gentilici: melianer, melianera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [meliána]  


Nom en valencià: Millars
Nom oficial: Millares
Codi INE: 46167
Gentilici: millarenc, millarenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [miʎáɾs]  


Nom en valencià: Millena
Nom oficial: Millena
Codi INE: 03086
Gentilici: millener, millenera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [miʎéna]  


Nom en valencià: Miramar
Nom oficial: Miramar
Codi INE: 46168
Gentilici: miramarí, miramarina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [miɾamáɾ]  


Nom en valencià: Mislata
Nom oficial: Mislata
Codi INE: 46169
Gentilici: mislater, mislatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [mizláta]  


Nom en valencià: Moixent
Nom oficial: Moixent / Mogente
Codi INE: 46170
Gentilici: moixentí, moixentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [mojʃént]  


Nom en valencià: Moncofa
Nom oficial: Moncofa
Codi INE: 12077
Gentilici: moncofí, moncofina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [moŋkɔ́fa]  


Nom en valencià: Monòver
Nom oficial: Monòver / Monóvar
Codi INE: 03089
Gentilici: monover, monovera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [monɔ́veɾ]  


Nom en valencià: Montanejos
Nom oficial: Montanejos
Codi INE: 12079
Gentilici: montaneixí, montaneixina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [montanéxos]  


Nom en valencià: Montant
Nom oficial: Montán
Codi INE: 12078
Gentilici: montanter, montantera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [montánt]  


Nom en valencià: Montaverner
Nom oficial: Montaverner
Codi INE: 46173
Gentilici: montaverní, montavernina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [montaveɾnéɾ]  


Nom en valencià: Montcada
Nom oficial: Moncada
Codi INE: 46171
Gentilici: montcadí, montcadina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [moŋkáða]  


Nom en valencià: Montesa
Nom oficial: Montesa
Codi INE: 46174
Gentilici: montesí, montesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [montéza]  


Nom en valencià: Los Montesinos
Nom oficial: Los Montesinos
Codi INE: 03903
Gentilici: montesiner, montesinera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [loz montezínos]  


Nom en valencià: Montfort
Nom oficial: Monforte del Cid
Codi INE: 03088
Gentilici: montfortí, montfortina / montforter, montfortera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [moɱfɔ́ɾt]  


Nom en valencià: Montitxelvo
Nom oficial: Montitxelvo / Montichelvo
Codi INE: 46175
Gentilici: montitxelví, montitxelvina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [montiʧélvo]  


Nom en valencià: Montroi
Nom oficial: Montroi / Montroy
Codi INE: 46176
Gentilici: montroià, montroiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [montɾɔ́j]  


Nom en valencià: Montserrat
Nom oficial: Montserrat
Codi INE: 46172
Gentilici: montserrater, montserratera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [monserát]  


Nom en valencià: Morella
Nom oficial: Morella
Codi INE: 12080
Gentilici: morellà, morellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [moɾéʎa]  


Nom en valencià: Murla
Nom oficial: Murla
Codi INE: 03091
Gentilici: murler, murlera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [múɾla]  


Nom en valencià: Muro d’Alcoi
Nom oficial: Muro de Alcoy
Codi INE: 03092
Gentilici: murer, murera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [múɾo ðalkɔ́j]  


Nom en valencià: Museros
Nom oficial: Museros
Codi INE: 46177
Gentilici: muserenc, muserenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [muzéɾos]  


Nom en valencià: Mutxamel
Nom oficial: Mutxamel
Codi INE: 03090
Gentilici: mutxameler, mutxamelera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [muʧamɛ́l]  


Nom en valencià: Nàquera
Nom oficial: Nàquera / Náquera
Codi INE: 46178
Gentilici: naquerà, naquerana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [nákeɾa]  


Nom en valencià: Navaixes
Nom oficial: Navajas
Codi INE: 12081
Gentilici: navaixer, navaixera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [navájʃes]  


Nom en valencià: Navarrés
Nom oficial: Navarrés
Codi INE: 46179
Gentilici: navarresí, navarresina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [navarés]  


Nom en valencià: Novelda
Nom oficial: Novelda
Codi INE: 03093
Gentilici: novelder, noveldera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [novɛ́lda]  


Nom en valencià: Novetlè
Nom oficial: Novetlè / Novelé
Codi INE: 46180
Gentilici: novetlerí, novetlerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [novellɛ́]  


Nom en valencià: la Nucia
Nom oficial: la Nucia
Codi INE: 03094
Gentilici: nucier, nuciera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la nusía]  


Nom en valencià: Nules
Nom oficial: Nules
Codi INE: 12082
Gentilici: nuler, nulera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [núles]  


Nom en valencià: Oliva
Nom oficial: Oliva
Codi INE: 46181
Gentilici: oliver, olivera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [olíva]  


Nom en valencià: l’Olleria
Nom oficial: l’Olleria
Codi INE: 46183
Gentilici: ollerià, olleriana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [loʎeɾía]  


Nom en valencià: Olocau
Nom oficial: Olocau
Codi INE: 46182
Gentilici: olocauí, olocauina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [olokáw]  


Nom en valencià: Olocau del Rei
Nom oficial: Olocau del Rey
Codi INE: 12083
Gentilici: olocauí, olocauina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [olokáw ðel réj]  


Nom en valencià: Onda
Nom oficial: Onda
Codi INE: 12084
Gentilici: onder, ondera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ónda]  


Nom en valencià: Ondara
Nom oficial: Ondara
Codi INE: 03095
Gentilici: ondarenc, ondarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ondáɾa]  


Nom en valencià: Onil
Nom oficial: Onil
Codi INE: 03096
Gentilici: onilenc, onilenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [oníl]  


Nom en valencià: Ontinyent
Nom oficial: Ontinyent
Codi INE: 46184
Gentilici: ontinyentí, ontinyentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ontiɲént]  


Nom en valencià: Orba
Nom oficial: Orba
Codi INE: 03097
Gentilici: orber, orbera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ɔ́ɾba]  


Nom en valencià: Oriola
Nom oficial: Orihuela
Codi INE: 03099
Gentilici: oriolà, oriolana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [oɾiɔ́la]  


Nom en valencià: Orpesa
Nom oficial: Orpesa / Oropesa del Mar
Codi INE: 12085
Gentilici: orpesí, orpesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [oɾpéza]  


Nom en valencià: l’Orxa
Nom oficial: l’Orxa / Lorcha
Codi INE: 03084
Gentilici: orxà, orxana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lóɾʧa]  


Nom en valencià: Orxeta
Nom oficial: Orxeta
Codi INE: 03098
Gentilici: orxetà, orxetana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [oɾʧéta]  


Nom en valencià: Otos
Nom oficial: Otos
Codi INE: 46185
Gentilici: otosí, otosina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ɔ́tos]  


Nom en valencià: Paiporta
Nom oficial: Paiporta
Codi INE: 46186
Gentilici: paiportí, paiportina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pajpɔ́ɾta]  


Nom en valencià: Palanques
Nom oficial: Palanques
Codi INE: 12087
Gentilici: palanquí, palanquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [paláŋkes]  


Nom en valencià: Palma de Gandia
Nom oficial: Palma de Gandía
Codi INE: 46187
Gentilici: palmer, palmera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pálma ðe ɣandía]  


Nom en valencià: Palmera
Nom oficial: Palmera
Codi INE: 46188
Gentilici: palmerí, palmerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [palméɾa]  


Nom en valencià: el Palomar
Nom oficial: el Palomar
Codi INE: 46189
Gentilici: palomarenc, palomarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el palomáɾ]  


Nom en valencià: Parcent
Nom oficial: Parcent
Codi INE: 03100
Gentilici: parcentí, parcentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [paɾsént]  


Nom en valencià: Paterna
Nom oficial: Paterna
Codi INE: 46190
Gentilici: paterner, paternera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [patɛ́ɾna]  


Nom en valencià: Pavies
Nom oficial: Pavías
Codi INE: 12088
Gentilici: pavieser, paviesera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [pavíes]  


Nom en valencià: Pedralba
Nom oficial: Pedralba
Codi INE: 46191
Gentilici: pedralbí, pedralbina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [peðɾálba]  


Nom en valencià: Pedreguer
Nom oficial: Pedreguer
Codi INE: 03101
Gentilici: pedreguerí, pedreguerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [peðɾeɣéɾ]  


Nom en valencià: Pego
Nom oficial: Pego
Codi INE: 03102
Gentilici: pegolí, pegolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [péɣo]  


Nom en valencià: Penàguila
Nom oficial: Penàguila
Codi INE: 03103
Gentilici: penaguilenc, penaguilenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [penáɣila]  


Nom en valencià: Peníscola
Nom oficial: Peníscola / Peñíscola
Codi INE: 12089
Gentilici: peniscolà, peniscolana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [penískola]  


Nom en valencià: Petrer
Nom oficial: Petrer
Codi INE: 03104
Gentilici: petrerí, petrerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [petɾéɾ]  


Nom en valencià: Petrés
Nom oficial: Petrés
Codi INE: 46192
Gentilici: petresà, petresana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [petɾés]  


Nom en valencià: Picanya
Nom oficial: Picanya
Codi INE: 46193
Gentilici: picanyer, picanyera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pikáɲa]  


Nom en valencià: Picassent
Nom oficial: Picassent
Codi INE: 46194
Gentilici: picassentí, picassentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pikasént]  


Nom en valencià: el Pilar de la Foradada
Nom oficial: Pilar de la Horadada
Codi INE: 03902
Gentilici: pilarenc, pilarenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [el piláɾ ðe la foɾaðáða]  


Nom en valencià: Piles
Nom oficial: Piles
Codi INE: 46195
Gentilici: piler, pilera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [píles]  


Nom en valencià: Pina
Nom oficial: Pina de Montalgrao
Codi INE: 12090
Gentilici: pinenc, pinenca / pinetà, pinetana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [pína]  


Nom en valencià: Pinet
Nom oficial: Pinet
Codi INE: 46196
Gentilici: pinetell, pinetella
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pinét]  


Nom en valencià: el Pinós
Nom oficial: el Pinós / Pinoso
Codi INE: 03105
Gentilici: pinoser, pinosera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el pinós]  


Nom en valencià: Planes
Nom oficial: Planes
Codi INE: 03106
Gentilici: planer, planera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [plánes]  


Nom en valencià: la Pobla d’Arenós
Nom oficial: Puebla de Arenoso
Codi INE: 12092
Gentilici: poblà, poblana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la póbla ðaɾenós]  


Nom en valencià: la Pobla de Benifassà
Nom oficial: la Pobla de Benifassà
Codi INE: 12093
Gentilici: poblatà, poblatana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ðe benifasá]  


Nom en valencià: la Pobla de Farnals
Nom oficial: la Pobla de Farnals
Codi INE: 46199
Gentilici: poblà, poblana / creuetí, creuetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ðe faɾnáls]  


Nom en valencià: la Pobla de Sant Miquel
Nom oficial: Puebla de San Miguel
Codi INE: 46201
Gentilici: poblà, poblana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la póbla ðe sam mikɛ́l]  


Nom en valencià: la Pobla de Vallbona
Nom oficial: la Pobla de Vallbona
Codi INE: 46202
Gentilici: poblà, poblana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ðe vaʎbóna]  


Nom en valencià: la Pobla del Duc
Nom oficial: la Pobla del Duc
Codi INE: 46200
Gentilici: poblà, poblana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ðel dúk]  


Nom en valencià: la Pobla Llarga
Nom oficial: la Pobla Llarga
Codi INE: 46203
Gentilici: poblatà, poblatana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ʎáɾɣa]  


Nom en valencià: la Pobla Tornesa
Nom oficial: la Pobla Tornesa
Codi INE: 12094
Gentilici: poblatí, poblatina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla toɾnéza]  


Nom en valencià: el Poble Nou de Benitatxell
Nom oficial: el Poble Nou de Benitatxell / Benitachell
Codi INE: 03042
Gentilici: pobler, poblera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el pɔ́ble nɔ́w ðe benitaʧéʎ]  


Nom en valencià: els Poblets
Nom oficial: els Poblets
Codi INE: 03901
Gentilici: pobleter, pobletera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [els pobléts]  


Nom en valencià: Polinyà de Xúquer
Nom oficial: Polinyà de Xúquer
Codi INE: 46197
Gentilici: polinyaner, polinyanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [poliɲá ðe ʃúkeɾ]  


Nom en valencià: Polop
Nom oficial: Polop
Codi INE: 03107
Gentilici: polopí, polopina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [polóp]  


Nom en valencià: Portell de Morella
Nom oficial: Portell de Morella
Codi INE: 12091
Gentilici: portellà, portellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [poɾtéʎ de moɾéʎa]  


Nom en valencià: Potries
Nom oficial: Potries
Codi INE: 46198
Gentilici: potrier, potriera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [potɾíes]  


Nom en valencià: Puçol
Nom oficial: Puçol
Codi INE: 46205
Gentilici: puçolenc, puçolenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pusɔ́l]  


Nom en valencià: el Puig de Santa Maria
Nom oficial: el Puig de Santa Maria
Codi INE: 46204
Gentilici: pugenc, pugenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el púʤ de santa maɾía]  


Nom en valencià: Quart de les Valls
Nom oficial: Quart de les Valls
Codi INE: 46101
Gentilici: quarter, quartera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwáɾd de lez váʎs]  


Nom en valencià: Quart de Poblet
Nom oficial: Quart de Poblet
Codi INE: 46102
Gentilici: quartà, quartana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwáɾd de poblét]  


Nom en valencià: Quartell
Nom oficial: Quartell
Codi INE: 46103
Gentilici: quarteller, quartellera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwaɾtéʎ]  


Nom en valencià: Quatretonda
Nom oficial: Quatretonda
Codi INE: 46104
Gentilici: quatretondí, quatretondina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwatɾetónda]  


Nom en valencià: Quatretondeta
Nom oficial: Quatretondeta
Codi INE: 03060
Gentilici: quatretondetí, quatretondetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwatɾetondéta]  


Nom en valencià: Quesa
Nom oficial: Quesa
Codi INE: 46206
Gentilici: quesí, quesina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kéza]  


Nom en valencià: Rafal
Nom oficial: Rafal
Codi INE: 03109
Gentilici: rafalenc, rafalenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [rafál]  


Nom en valencià: Rafelbunyol
Nom oficial: Rafelbunyol
Codi INE: 46207
Gentilici: rafelbunyoler, rafelbunyolera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rafɛlbuɲɔ́l]  


Nom en valencià: Rafelcofer
Nom oficial: Rafelcofer
Codi INE: 46208
Gentilici: coferer, coferera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rafɛlkoféɾ]  


Nom en valencià: Rafelguaraf
Nom oficial: Rafelguaraf
Codi INE: 46209
Gentilici: rafelguarafí, rafelguarafina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rafɛlɣwaɾáf]  


Nom en valencià: el Ràfol d’Almúnia
Nom oficial: el Ràfol d’Almúnia
Codi INE: 03110
Gentilici: rafolenc, rafolenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el ráfol dalmúnia]  


Nom en valencià: el Ràfol de Salem
Nom oficial: Ráfol de Salem
Codi INE: 46210
Gentilici: rafolí, rafolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el ráfol de salém]  


Nom en valencià: Real
Nom oficial: Real
Codi INE: 46212
Gentilici: realer, realera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [reál]  


Nom en valencià: el Real de Gandia
Nom oficial: el Real de Gandia
Codi INE: 46211
Gentilici: realer, realera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el reál de ɣandía]  


Nom en valencià: Redovà
Nom oficial: Redován
Codi INE: 03111
Gentilici: redovaner, redovanera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [reðová]  


Nom en valencià: Relleu
Nom oficial: Relleu
Codi INE: 03112
Gentilici: relleuer, relleuera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [reʎéw]  


Nom en valencià: Requena
Nom oficial: Requena
Codi INE: 46213
Gentilici: requenenc, requenenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [rekéna]  


Nom en valencià: Riba-roja de Túria
Nom oficial: Riba-roja de Túria
Codi INE: 46214
Gentilici: riba-roger, riba-rogera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ribarɔ́ʤa ðe túɾia]  


Nom en valencià: Ribesalbes
Nom oficial: Ribesalbes
Codi INE: 12095
Gentilici: ribesalber, ribesalbera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ribezálbes]  


Nom en valencià: Riola
Nom oficial: Riola
Codi INE: 46215
Gentilici: riolenc, riolenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [riɔ́la]  


Nom en valencià: Rocafort
Nom oficial: Rocafort
Codi INE: 46216
Gentilici: rocafortà, rocafortana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rokafɔ́ɾt]  


Nom en valencià: Rojals
Nom oficial: Rojales
Codi INE: 03113
Gentilici: rojaler, rojalera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [roʤáls]  


Nom en valencià: la Romana
Nom oficial: la Romana
Codi INE: 03114
Gentilici: romaner, romanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la romána]  


Nom en valencià: Rossell
Nom oficial: Rossell
Codi INE: 12096
Gentilici: rossellà, rossellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [roséʎ]  


Nom en valencià: Rotglà i Corberà
Nom oficial: Rotglà i Corberà
Codi INE: 46217
Gentilici: rotglaní, rotglanina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [roɣlá i koɾbeɾá]  


Nom en valencià: Ròtova
Nom oficial: Ròtova
Codi INE: 46218
Gentilici: rotoví, rotovina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rɔ́tova]  


Nom en valencià: Rugat
Nom oficial: Rugat
Codi INE: 46219
Gentilici: rugatí, rugatina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ruɣát]  


Nom en valencià: Sacanyet
Nom oficial: Sacañet
Codi INE: 12097
Gentilici: sacanyetí, sacanyetina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sakaɲét]  


Nom en valencià: Sagra
Nom oficial: Sagra
Codi INE: 03115
Gentilici: sagratí, sagratina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sáɣɾa]  


Nom en valencià: Sagunt
Nom oficial: Sagunt / Sagunto
Codi INE: 46220
Gentilici: saguntí, saguntina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [saɣúnt]  


Nom en valencià: Saix
Nom oficial: Sax
Codi INE: 03123
Gentilici: saixenc, saixenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sájʃ]    (en castellà [sáx]  )


Nom en valencià: Salem
Nom oficial: Salem
Codi INE: 46221
Gentilici: salemer, salemera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [salém]  


Nom en valencià: Salines
Nom oficial: Salinas
Codi INE: 03116
Gentilici: saliner, salinera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [salínes]  


Nom en valencià: la Salzadella
Nom oficial: la Salzadella
Codi INE: 12098
Gentilici: salzadellà, salzadellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la salzaðéʎa]  


Nom en valencià: Sanet i els Negrals
Nom oficial: Sanet y Negrals
Codi INE: 03117
Gentilici: saneter, sanetera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sanét jelz neɣɾáls]  


Nom en valencià: Sant Antoni de Benaixeve
Nom oficial: San Antonio de Benagéber
Codi INE: 46903
Gentilici: santantonià, santantoniana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sant antɔ́ni ðe benajʃéve]  


Nom en valencià: Sant Fulgenci
Nom oficial: San Fulgencio
Codi INE: 03118
Gentilici: santfulgentí, santfulgentina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [saɱ fulʤɛ́nsi]  


Nom en valencià: Sant Isidre
Nom oficial: San Isidro
Codi INE: 03904
Gentilici: santisidrenc, santisidrenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sant izídɾe]  


Nom en valencià: Sant Joan d’Alacant
Nom oficial: Sant Joan d’Alacant
Codi INE: 03119
Gentilici: santjoaner, santjoanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san ʤuán dalakánt]  


Nom en valencià: Sant Joan de Moró
Nom oficial: Sant Joan de Moró
Codi INE: 12902
Gentilici: santjoaner, santjoanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san ʤuán de moɾó]  


Nom en valencià: Sant Joanet
Nom oficial: Sant Joanet
Codi INE: 46222
Gentilici: santjoaner, santjoanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san ʤuanét]  


Nom en valencià: Sant Jordi
Nom oficial: Sant Jordi / San Jorge
Codi INE: 12099
Gentilici: santjordienc, santjordienca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san ʤɔ́ɾði]  


Nom en valencià: Sant Mateu
Nom oficial: Sant Mateu
Codi INE: 12100
Gentilici: santmateuà, santmateuana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sam matɛ́w]  


Nom en valencià: Sant Miquel de les Salines
Nom oficial: San Miguel de Salinas
Codi INE: 03120
Gentilici: santmiqueler, santmiquelera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sam mikɛ́l ðe les salínes]  


Nom en valencià: Sant Rafel del Riu
Nom oficial: San Rafael del Río
Codi INE: 12101
Gentilici: sant-rafelí, sant-rafelina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san rafɛ́l del ríw]  


Nom en valencià: Sant Vicent del Raspeig
Nom oficial: Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig
Codi INE: 03122
Gentilici: santvicenter, santvicentera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [saɱ visɛ́n del raspéʧ]  


Nom en valencià: Santa Magdalena de Polpís
Nom oficial: Santa Magdalena de Pulpis
Codi INE: 12102
Gentilici: magdalener, magdalenera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [santa magdaléna ðe polpís]  


Nom en valencià: Santa Pola
Nom oficial: Santa Pola
Codi INE: 03121
Gentilici: santapoler, santapolera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [santa póla]  


Nom en valencià: Sedaví
Nom oficial: Sedaví
Codi INE: 46223
Gentilici: sedavienc, sedavienca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sedaví]  


Nom en valencià: Segart
Nom oficial: Segart
Codi INE: 46224
Gentilici: segardí, segardina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [segáɾt]  


Nom en valencià: Sella
Nom oficial: Sella
Codi INE: 03124
Gentilici: sellard, sellarda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [séʎa]  


Nom en valencià: Sellent
Nom oficial: Sellent
Codi INE: 46225
Gentilici: sellentí, sellentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seʎént]  


Nom en valencià: Sempere
Nom oficial: Sempere
Codi INE: 46226
Gentilici: semperenc, semperenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sempéɾe]  


Nom en valencià: Senija
Nom oficial: Senija
Codi INE: 03125
Gentilici: senijol, senijola
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seníʤa]  


Nom en valencià: Senyera
Nom oficial: Senyera
Codi INE: 46227
Gentilici: senyerut, senyeruda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seɲéɾa]  


Nom en valencià: Serra
Nom oficial: Serra
Codi INE: 46228
Gentilici: serrà, serrana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sɛ́ra]  


Nom en valencià: la Serra d’en Galceran
Nom oficial: Sierra Engarcerán
Codi INE: 12105
Gentilici: serratí, serratina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la sɛ́ra deŋ galseɾán]  


Nom en valencià: la Serratella
Nom oficial: la Serratella
Codi INE: 12103
Gentilici: serratellà, serratellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la seratéʎa]  


Nom en valencià: Setaigües
Nom oficial: Siete Aguas
Codi INE: 46229
Gentilici: setaigüer, setaigüera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sɛtáiɣwes]  


Nom en valencià: Silla
Nom oficial: Silla
Codi INE: 46230
Gentilici: siller, sillera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [síʎa]  


Nom en valencià: Simat de la Valldigna
Nom oficial: Simat de la Valldigna
Codi INE: 46231
Gentilici: simater, simatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [simád de la vaʎdígna]  


Nom en valencià: Sinarques
Nom oficial: Sinarcas
Codi INE: 46232
Gentilici: sinarquenc, sinarquenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sináɾkes]  


Nom en valencià: Sogorb
Nom oficial: Segorbe
Codi INE: 12104
Gentilici: sogorbí, sogorbina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [soɣɔ́ɾp]  


Nom en valencià: Sollana
Nom oficial: Sollana
Codi INE: 46233
Gentilici: sollaner, sollanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [soʎána]  


Nom en valencià: Soneja
Nom oficial: Soneja
Codi INE: 12106
Gentilici: soneixí, soneixina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sonéʤa]  


Nom en valencià: Sorita
Nom oficial: Zorita del Maestrazgo
Codi INE: 12141
Gentilici: sorità, soritana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [soɾíta]  


Nom en valencià: Sot de Ferrer
Nom oficial: Sot de Ferrer
Codi INE: 12107
Gentilici: soter, sotera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sɔ́d de feréɾ]  


Nom en valencià: Sot de Xera
Nom oficial: Sot de Chera
Codi INE: 46234
Gentilici: soter, sotera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sɔ́d de ʧéɾa]  


Nom en valencià: Sucaina
Nom oficial: Zucaina
Codi INE: 12142
Gentilici: sucainer, sucainera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sukájna]  


Nom en valencià: Sueca
Nom oficial: Sueca
Codi INE: 46235
Gentilici: suecà, suecana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [suéka]  


Nom en valencià: Suera
Nom oficial: Suera / Sueras
Codi INE: 12108
Gentilici: suerenc, suerenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [suéɾa]  


Nom en valencià: Sumacàrcer
Nom oficial: Sumacàrcer
Codi INE: 46236
Gentilici: sumacarcerí, sumacarcerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sumakáɾseɾ]  


Nom en valencià: Tales
Nom oficial: Tales
Codi INE: 12109
Gentilici: taler, talera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [táles]  


Nom en valencià: Tàrbena
Nom oficial: Tàrbena
Codi INE: 03127
Gentilici: tarbener, tarbenera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [táɾbena]  


Nom en valencià: Tavernes Blanques
Nom oficial: Tavernes Blanques
Codi INE: 46237
Gentilici: taverner, tavernera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tavɛ́ɾnez bláŋkes]  


Nom en valencià: Tavernes de la Valldigna
Nom oficial: Tavernes de la Valldigna
Codi INE: 46238
Gentilici: valler, vallera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tavɛ́ɾnez ðe la vaʎdígna]  


Nom en valencià: Teresa
Nom oficial: Teresa
Codi INE: 12110
Gentilici: teresà, teresana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [teɾéza]  


Nom en valencià: Teresa de Cofrents
Nom oficial: Teresa de Cofrentes
Codi INE: 46239
Gentilici: teresà, teresana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [teɾéza ðe kofɾéns]  


Nom en valencià: Terrateig
Nom oficial: Terrateig
Codi INE: 46240
Gentilici: terrategí, terrategina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [teratéʧ]  


Nom en valencià: Teulada
Nom oficial: Teulada
Codi INE: 03128
Gentilici: teulader, teuladera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tewláða]  


Nom en valencià: Tibi
Nom oficial: Tibi
Codi INE: 03129
Gentilici: tiber, tibera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tíbi]  


Nom en valencià: Tírig
Nom oficial: Tírig
Codi INE: 12111
Gentilici: tirijà, tirijana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tíɾiʧ]  


Nom en valencià: Titaigües
Nom oficial: Titaguas
Codi INE: 46241
Gentilici: titaigüenc, titaigüenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [titájɣwes]  


Nom en valencià: la Todolella
Nom oficial: Todolella
Codi INE: 12112
Gentilici: todolellà, todolellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la toðoléʎa]  


Nom en valencià: Toga
Nom oficial: Toga
Codi INE: 12113
Gentilici: togà, togana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [tɔ́ɣa]  


Nom en valencià: Toixa
Nom oficial: Tuéjar
Codi INE: 46247
Gentilici: toixà, toixana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [tójʃa]  


Nom en valencià: Tollos
Nom oficial: Tollos
Codi INE: 03130
Gentilici: toller, tollera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tóʎos]  


Nom en valencià: Toràs
Nom oficial: Torás
Codi INE: 12114
Gentilici: toraser, torasera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [toɾás]  


Nom en valencià: Torís
Nom oficial: Turís
Codi INE: 46248
Gentilici: torisà, torisana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [toɾís]  


Nom en valencià: Tormos
Nom oficial: Tormos
Codi INE: 03131
Gentilici: tormer, tormera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tóɾmos]  


Nom en valencià: el Toro
Nom oficial: El Toro
Codi INE: 12115
Gentilici: torà, torana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [el tóɾo]  


Nom en valencià: Torralba
Nom oficial: Torralba del Pinar
Codi INE: 12116
Gentilici: torralbí, torralbina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [torálba]  


Nom en valencià: la Torre d’en Besora
Nom oficial: la Torre d’en Besora
Codi INE: 12119
Gentilici: torretí, torretina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la tóre ðem bezóɾa]  


Nom en valencià: la Torre d’en Doménec
Nom oficial: la Torre d’en Doménec
Codi INE: 12120
Gentilici: torretí, torretina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la tóre ðen domének]  


Nom en valencià: la Torre de les Maçanes
Nom oficial: la Torre de les Maçanes / Torremanzanas
Codi INE: 03132
Gentilici: torrudà, torrudana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la tóre ðe lez masánes]  


Nom en valencià: Torrebaixa
Nom oficial: Torrebaja
Codi INE: 46242
Gentilici: torrebaixer, torrebaixera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [torebájʃa]  


Nom en valencià: Torreblanca
Nom oficial: Torreblanca
Codi INE: 12117
Gentilici: torreblanquí, torreblanquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [torebláŋka]  


Nom en valencià: Torrella
Nom oficial: Torrella
Codi INE: 46243
Gentilici: torrellà, torrellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [toréʎa]  


Nom en valencià: Torrent
Nom oficial: Torrent
Codi INE: 46244
Gentilici: torrentí, torrentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [torént]  


Nom en valencià: Torres Torres
Nom oficial: Torres Torres
Codi INE: 46245
Gentilici: torrestorrer, torrestorrera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tóres tóres]  


Nom en valencià: Torrevella
Nom oficial: Torrevieja
Codi INE: 03133
Gentilici: torrevellenc, torrevellenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [torevéʎa]  


Nom en valencià: Torre-xiva
Nom oficial: Torrechiva
Codi INE: 12118
Gentilici: torre-xiver, torre-xivera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [toreʧíva]  


Nom en valencià: Tous
Nom oficial: Tous
Codi INE: 46246
Gentilici: touer, touera / touenc, touenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [tɔ́ws]  


Nom en valencià: Traiguera
Nom oficial: Traiguera
Codi INE: 12121
Gentilici: traiguerí, traiguerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tɾajɣéɾa]  


Nom en valencià: les Useres
Nom oficial: les Useres / Useras
Codi INE: 12122
Gentilici: userà, userana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lez uzéɾes]  


Nom en valencià: Utiel
Nom oficial: Utiel
Codi INE: 46249
Gentilici: utielà, utielana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [utiél]  


Nom en valencià: València
Nom oficial: València
Codi INE: 46250
Gentilici: valencià, valenciana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [valénsia]  


Nom en valencià: la Vall d’Alba
Nom oficial: Vall d’Alba
Codi INE: 12124
Gentilici: valldalbenc, valldalbenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ dálba]  


Nom en valencià: la Vall d’Alcalà
Nom oficial: la Vall d’Alcalà
Codi INE: 03134
Gentilici: alcalaner, alcalanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ dalkalá]  


Nom en valencià: la Vall d’Almonesir
Nom oficial: Vall de Almonacid
Codi INE: 12125
Gentilici: valler, vallera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la váʎ dalmonezíɾ]  


Nom en valencià: la Vall d’Ebo
Nom oficial: la Vall d’Ebo
Codi INE: 03135
Gentilici: ebolí, ebolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ débo]  


Nom en valencià: la Vall d’Uixó
Nom oficial: la Vall d’Uixó
Codi INE: 12126
Gentilici: valler, vallera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ dujʃó]  


Nom en valencià: la Vall de Gallinera
Nom oficial: la Vall de Gallinera
Codi INE: 03136
Gentilici: valler, vallera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ de ɣaʎinéɾa]  


Nom en valencià: la Vall de Laguar
Nom oficial: la Vall de Laguar
Codi INE: 03137
Gentilici: guarer, guarera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ de laɣwáɾ]  


Nom en valencià: Vallada
Nom oficial: Vallada
Codi INE: 46251
Gentilici: valladí, valladina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vaʎáða]  


Nom en valencià: Vallanca
Nom oficial: Vallanca
Codi INE: 46252
Gentilici: vallanquer, vallanquera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vaʎáŋka]  


Nom en valencià: Vallat
Nom oficial: Vallat
Codi INE: 12123
Gentilici: vallatí, vallatina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vaʎát]  


Nom en valencià: Vallés
Nom oficial: Vallés
Codi INE: 46253
Gentilici: vallesí, vallesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vaʎés]  


Nom en valencià: Vallibona
Nom oficial: Vallibona
Codi INE: 12127
Gentilici: vallibonenc, vallibonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vaʎibóna]  


Nom en valencià: Venta del Moro
Nom oficial: Venta del Moro
Codi INE: 46254
Gentilici: ventamorí, ventamorina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vénta ðel mɔ́ɾo]  


Nom en valencià: el Verger
Nom oficial: el Verger
Codi INE: 03138
Gentilici: vergerí, vergerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el veɾʤéɾ]  


Nom en valencià: la Vila Joiosa
Nom oficial: la Vila Joiosa / Villajoyosa
Codi INE: 03139
Gentilici: viler, vilera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la víla ʤojóza]  


Nom en valencià: Vilafamés
Nom oficial: Vilafamés
Codi INE: 12128
Gentilici: vilafamesí, vilafamesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilafamés]  


Nom en valencià: Vilafermosa
Nom oficial: Villahermosa del Río
Codi INE: 12130
Gentilici: vilafermoser, vilafermosera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vilafeɾmóza]  


Nom en valencià: Vilafranca
Nom oficial: Vilafranca / Villafranca del Cid
Codi INE: 12129
Gentilici: vilafranquí, vilafranquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilafɾáŋka]  


Nom en valencià: Vilallonga
Nom oficial: Vilallonga/Villalonga
Codi INE: 46255
Gentilici: vilallonguer, vilallonguera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilaʎóŋga]  


Nom en valencià: Vilamalur
Nom oficial: Villamalur
Codi INE: 12131
Gentilici: vilamalurenc, vilamalurenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vilamalúɾ]  


Nom en valencià: Vilamarxant
Nom oficial: Vilamarxant
Codi INE: 46256
Gentilici: vilamarxanter, vilamarxantera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilamaɾʧánt]  


Nom en valencià: Vilanova d’Alcolea
Nom oficial: Vilanova d’Alcolea
Codi INE: 12132
Gentilici: vilanoví, vilanovina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilanɔ́va ðalkoléa]  


Nom en valencià: Vilanova de Viver
Nom oficial: Villanueva de Viver
Codi INE: 12133
Gentilici: vilanovenc, vilanovenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vilanɔ́va ðe vivéɾ]  


Nom en valencià: Vilar de Canes
Nom oficial: Vilar de Canes
Codi INE: 12134
Gentilici: vilarenc, vilarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [viláɾ ðe kánes]  


Nom en valencià: Vila-real
Nom oficial: Vila-real
Codi INE: 12135
Gentilici: vila-realenc, vila-realenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilaɾeál]  


Nom en valencià: la Vilavella
Nom oficial: la Vilavella
Codi INE: 12136
Gentilici: vilaveller, vilavellera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la vilavéʎa]  


Nom en valencià: el Villar
Nom oficial: Villar del Arzobispo
Codi INE: 46258
Gentilici: vilarenc, vilarenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [el viʎáɾ]  


Nom en valencià: Villargordo del Cabriel
Nom oficial: Villargordo del Cabriel
Codi INE: 46259
Gentilici: villagordenc, villagordenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [viʎaɾɣóɾðo ðel kabɾiél]  


Nom en valencià: Villena
Nom oficial: Villena
Codi INE: 03140
Gentilici: villener, villenera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [viʎéna]  


Nom en valencià: Villores
Nom oficial: Villores
Codi INE: 12137
Gentilici: villorà, villorana / villorí, villorina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [viʎóɾes]  


Nom en valencià: Vinalesa
Nom oficial: Vinalesa
Codi INE: 46260
Gentilici: vinalesí, vinalesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vinaléza]  


Nom en valencià: Vinaròs
Nom oficial: Vinaròs
Codi INE: 12138
Gentilici: vinarossenc, vinarossenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vinaɾɔ́s]  


Nom en valencià: Vistabella del Maestrat
Nom oficial: Vistabella del Maestrat
Codi INE: 12139
Gentilici: vistabellà, vistabellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vistabéʎa ðel maestɾát]  


Nom en valencià: Viver
Nom oficial: Viver
Codi INE: 12140
Gentilici: viverenc, viverenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vivéɾ]  


Nom en valencià: Xàbia
Nom oficial: Xàbia / Jávea
Codi INE: 03082
Gentilici: xabienc, xabienca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃábia]  


Nom en valencià: Xacarella
Nom oficial: Jacarilla
Codi INE: 03080
Gentilici: xacarellenc, xacarellenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʃakaɾéʎa]  


Nom en valencià: Xalans
Nom oficial: Jalance
Codi INE: 46142
Gentilici: xalansí, xalansina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʃaláns]  


Nom en valencià: Xaló
Nom oficial: Xaló
Codi INE: 03081
Gentilici: xaloner, xalonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃaló]  


Nom en valencià: Xarafull
Nom oficial: Jarafuel
Codi INE: 46144
Gentilici: xarafullà, xarafullana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʃaɾafúʎ]  


Nom en valencià: Xàtiva
Nom oficial: Xàtiva
Codi INE: 46145
Gentilici: xativí, xativina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃátiva]  


Nom en valencià: Xella
Nom oficial: Chella
Codi INE: 46107
Gentilici: xellí, xellina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧéʎa]  


Nom en valencià: Xelva
Nom oficial: Chelva
Codi INE: 46106
Gentilici: xelvà, xelvana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧélva]  


Nom en valencià: Xera
Nom oficial: Chera
Codi INE: 46108
Gentilici: xerà, xerana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧéɾa]  


Nom en valencià: Xeraco
Nom oficial: Xeraco
Codi INE: 46143
Gentilici: xeraquer, xeraquera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃeɾáko]  


Nom en valencià: Xeresa
Nom oficial: Xeresa
Codi INE: 46146
Gentilici: xeresà, xeresana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃeɾéza]  


Nom en valencià: Xèrica
Nom oficial: Jérica
Codi INE: 12071
Gentilici: xericà, xericana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʃɛ́ɾika]  


Nom en valencià: Xert
Nom oficial: Xert
Codi INE: 12052
Gentilici: xertolí, xertolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʧɛ́ɾt]  


Nom en valencià: Xest
Nom oficial: Cheste
Codi INE: 46109
Gentilici: xestà, xestana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧɛ́st]  


Nom en valencià: Xestalgar
Nom oficial: Gestalgar
Codi INE: 46133
Gentilici: xestalguí, xestalguina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧestalɣáɾ]  


Nom en valencià: Xilxes
Nom oficial: Xilxes / Chilches
Codi INE: 12053
Gentilici: xilxer, xilxera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʧílʧes]  


Nom en valencià: Xirivella
Nom oficial: Xirivella
Codi INE: 46110
Gentilici: xiriveller, xirivellera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʧiɾivéʎa]  


Nom en valencià: Xiva
Nom oficial: Chiva
Codi INE: 46111
Gentilici: xivà, xivana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧíva]  


Nom en valencià: Xixona
Nom oficial: Xixona / Jijona
Codi INE: 03083
Gentilici: xixonenc, xixonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃjʃóna]  


Nom en valencià: Xodos
Nom oficial: Xodos / Chodos
Codi INE: 12055
Gentilici: xodenc, xodenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʧóðos]  


Nom en valencià: Xóvar
Nom oficial: Chóvar
Codi INE: 12056
Gentilici: xover, xovera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧóvaɾ]  


Nom en valencià: Xulilla
Nom oficial: Chulilla
Codi INE: 46112
Gentilici: xulillà, xulillana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧulíʎa]  


Nom en valencià: Zarra
Nom oficial: Zarra
Codi INE: 46263
Gentilici: sarrí, sarrina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sára]