CASTELLANO | ENGLISH

L’AVL publica el ‘Vocabulario de Enguera y de la Canal de Navarrés’, la gran obra que descriu els parlars valencians d’origen castellanoaragonés d’esta comarca

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua acaba de publicar el Els parlars d’Énguera, Anna, Xella, Bolbait, Navarrés, Quesa i Bicorb. El ‘Vocabulario de Enguera y de la Canal de Navarrés’. L’obra és l’esperada culminació del projecte que, gràcies a l’impuls inicial de Joan Coromines, va iniciar Joseph Gulsoy a començament dels anys seixanta del segle passat per a estudiar i donar a conéixer els parlars valencians d’origen castellanoaragonés.

Les dades que integren este repertori lèxic —format per vora 6.700 entrades— provenen, d’una banda, de les entrevistes personals fetes des de l’any 1962 pel mateix autor en repetides visites efectuades als pobles de la comarca —i també a través de la correspondència personal mantinguda amb informants de les diferents localitats de la Canal—, així com del buidatge sistemàtic de les fonts escrites de la literatura enguerina publicada des de la fi del segle XIX (sainets, peces teatrals, relats de temes variats), sobretot en les revistes locals A Nuestros Jóvenes (entre 1944 i 1958) i Enguera (a partir de 1958).

 

Es tracta d’una joia lexicogràfica que no solament inclou les dades habituals en este tipus de repertori (categoria lèxica, definició, diferents accepcions de cada paraula), sinó que incorpora també una informació addicional molt valuosa, com ara els exemples d’ús procedents de la literatura popular o de les entrevistes efectuades in situ pel mateix autor o també detalladíssimes explicacions de caràcter etimològic, que en molts casos complementen o revisen les seues pròpies aportacions o les del seu mestre Joan Coromines en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico i el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana.

«Valencià en esperit i convicció»

Esta obra de Joseph Gulsoy, fill adoptiu de la vila d’Énguera des de l’any 2013 i «valencià naturalitzat en esperit i convicció», com el va definir Manuel Sanchis Guarner, posa ben de manifest «la necessitat d’integrar en l’estudi del valencià les parles castellanoaragoneses de València», tal com va asseverar l’any 2018 l’exacadèmic Emili Casanova en l’acte de lliurament a l’autor de la medalla de l’AVL.  «Gulsoy és el gran deixeble de Coromines, el millor filòleg de la nostra llengua no nadiu, un dels tres filòlegs més importants en l’actualitat amb Germà Colón i Joan Veny. Un estudiós que, amerat de la saviesa de Coromines, amb modèstia i humilitat proverbials, bondat natural i una perspectiva no tan sacrosanta, ha arrodonit l’obra del mestre en els tres camps que ha treballat: en història del lèxic, en toponímia i, especialment, en gramàtica històrica», va valorar Casanova.

«Els parlars de la Canal de Navarrés il·lustren un fenomen complex —el dels parlars de frontera— que dona testimoni de la interacció entre les llengües veïnes que s’interrelacionen, s’influïxen i s’enriquixen mútuament, i que ha generat un llegat cultural que cal donar a conéixer i que cal preservar, un patrimoni extraordinàriament valuós, tant per als habitants de la comarca com per a tots els valencians», expressa la presidenta de l’AVL en la presentació el llibre.

Els parlars d’Énguera, Anna, Xella, Bolbait, Navarrés, Quesa i Bicorb. El ‘Vocabulario de Enguera y de la Canal de Navarrés’ es presentarà juntament amb l’Antologia de la literatura enguerina, el divendres 5 de juliol en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Énguera. Hi intervindran Matilde Marín Palop, alcaldessa d’Énguera; Verònica Cantó Doménech, presidenta de l’AVL; Francisco Teruel Machí, diputat de Cultura de la Diputació de València; Emili Casanova Herrero, de la Universitat de València; Vicent F. García Perales; de la Universitat CEU Cardenal Herrera, i Pep Aparicio Guadas, de l’Institut d’Estudis Territorials el Caroig.