Publicacions

Sor Isabel de Villena: ‘Vita Christi’


Imatge
Autor: Estudi, edició i notes a cura d’Albert Hauf Valls
Col·lecció:Clàssics Valencians
Núm. col·lecció: 4
Data d'edició: 2022
Descripció física: 1 vol.; 1.420 pàgines (estudi: 172 p.; edició i notes: 1.248 p.); 26 x 19 cm
ISBN: 978-84-482-6760-5
Preu: 150 €
Redactada per l’abadessa del monestir de la Trinitat de València amb la finalitat de formar teològicament les monges d’aquell cenobi, la Vita Christi de sor Isabel de Villena és una de les més singulars del segle XV, atés que subratlla el paper de les dones que envoltaren Crist i, en especial, sa mare, Maria, i també la Magdalena, que es convertixen en models per a la vida religiosa femenina. Es tracta d’una de les obres cabdals de les lletres valencianes, ara editada pel professor i exacadèmic Albert Hauf, un dels màxims especialistes de la cultura europea medieval i, particularment, de la literatura del nostre segle d’or.