Publicacions

Seleccione una col·lecció
Totes les publicacions
Actes
Catàlegs
Clàssics Valencians
Didàctica
Discos Compactes
Documentals
Documents
Documents Històrics Valencians
Facsímils
Gràfica
Auques
Còmics
Lèxics
Fitxes
Pòsters
Tríptics
Manuals
Onomàstica
Antroponímia
Toponímia
Toponímia dels Pobles Valencians
Recerca
Reglaments
Textos Normatius
Textos Religiosos
Textos Valencians
Vocabularis
[Fora de col·lecció]

Últimes publicacions
Joan Roís de Corella: ‘Lo Cartoxà’

Joan Roís de Corella: ‘Lo Cartoxà’

Estudi, edició i notes a cura de Vicent Garcia Peris (‘Lo primer’), Jordi Oviedo Seguer (‘Lo segon’), Joan Maria Furió Vayà (‘La terça part’) i Josep Antoni Aguilar Àvila (‘Lo quart’)

2020

Actes de la XII Jornada d’Onomàstica. «Onomàstica hispànica. Normalització i investigació». València, 2019

Actes de la XII Jornada d’Onomàstica. «Onomàstica hispànica. Normalització i investigació». València, 2019

2020

Castelló de la Plana

Castelló de la Plana

Marc Guardiola Guardiola, Ferran Guardiola Noguera, Antoni Josep Gascó i Sidro / Acadèmia Valenciana de la Llengua

2020