LA PARAULA DEL DIA

massapà

[10/10/2016]

El massapà és un dolç elaborat amb ametles mòltes i sucre que en estes dates adquirix un valor especial per a molts valencians, ja que és típic de la ciutat de València i els pobles dels voltants regalar a les parelles un mocador amb figuretes de massapà que representen fruites i hortalisses.

La paraula massapà prové de l’àrab. Antigament, la forma habitual era marsapà. Així és com apareix en el Tirant lo Blanch en un context on es posa de manifest la gran apreciació que es tenia per este dolç: «se donà maravellosa col·lació e real gast [...] de pasta real e marçapans e altres comfits de molta stima». Esta variant antiga connecta amb la forma actual de l’italià marzapane, la portuguesa marzipã o l’anglesa marzipan, i també amb la variant del castellà antic marzapán. La variant actual massapà apareix documentada en temps relativament recents, i segurament és influència de la forma francesa massepain.

Més informació...