LA PARAULA DEL DIA

mag

[06/01/2017]

La paraula mag té una història molt antiga. Prové del persa antic maguix, que passà al grec com a magós (en plural, magoi), i d’ací al llatí magi (d’on derivaren entre altres magister i magisterium). I és que, efectivament, els antics mags no feien màgia, almenys en el sentit en què l’entenem actualment; sinó que en la tradició zoroàstrica, la religió dels antics perses, els mags eren hòmens de ciència, especialment versats en el camp de l’astrologia. I per això en la versió valenciana del passatge de l’Evangeli segons sant Mateu que dóna notícia del naixement de Jesús la paraula grega magoi s’ha traduït per savis: «Després que Jesús va nàixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient». Ni reis ni mags. Com en anglés, on es parla igualment de wise men (‘hòmens savis’).

Més informació...