Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Tornar

NOTA INFORMATIVA SOBRE REANUDACIÓ DELS TERMINIS

D’acord amb l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es reprenen els terminis administratius a partir de l’1 de juny del 2020 (BOE núm. 145, de 23 de maig del 2020). Per eixe motiu, els informem que la convocatòria d’ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d’investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal, publicada en el DOGV el dia 10 de març del 2020, reprén el termini de presentació de sol•licituds, que començarà el dia 1 de juny i finalitzarà el dia 29 de juny del 2020, ambdós inclosos. Així mateix, els comuniquem que el Registre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua estarà obert en l’horari habitual. No obstant això, per motius de seguretat, es recomana l’enviament de la documentació per correu certificat. Caldrà que el segell de correus amb la data estiga estampat en el model de sol•licitud, en els termes que preveu l’article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels servicis postals.