Diccionari normatiu valencià
© AVLversió: 2.2.5

Diccionari normatiu valencià

Escriga la paraula que vol consultar i faça clic en el botó “Buscar” per a accedir a l'article corresponent. Si la paraula no figura en el diccionari, es proporcionarà una llista de les més pròximes alfabèticament.

En el cas que necessite fer una consulta més específica, polse l’enllaç “Consulta avançada” per a delimitar de manera més precisa els paràmetres de busca.
© AVLversió: 2.2.5
rapidesa (o rapidea) [rapiðéza] (o [rapiðéa])
f. Qualitat de ràpid.


© AVLversió: 2.2.5

Enllaç per a compartir

http://www.avl.gva.es/lexicval/xhtml/mobile/dnv.xhtml?paraula=rapidesa

Diccionari normatiu valencià

LocucióDefinicióExempleÀrea temàtica
Categoria gramatical
Nivell de llenguatge
Llengua d'origen
Intenció del parlant
© AVLversió: 2.2.5

Diccionari normatiu valencià

Resultats
rapidesa
1 de 1
Total: 1 resultat
© AVLversió: 2.2.5

Diccionari normatiu valencià

© AVLversió: 2.2.5