Seccions i comissions Seccions i comissions

Volver a la página índice

Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic

custom.plantilla.seccions.comissions.presidente:
ARTUR AHUIR I LÓPEZ
custom.plantilla.seccions.comissions.secretario:
M. ISABEL GUARDIOLA SAVALL
custom.plantilla.seccions.comissions.vocales:
  • ÀNGEL V. CALPE CLIMENT
  • JORDI COLOMINA I CASTANYER
  • EDUARD MIRA I GONZÁLEZ
  • JOSEP PALOMERO ALMELA
  • HONORAT ROS I PARDO
  • ABELARD SARAGOSSÀ ALBA