Seccions i comissions Seccions i comissions

Volver a la página índice

Secció de Documentació i Literatura

custom.plantilla.seccions.comissions.presidente:
ALBERT HAUF I VALLS
custom.plantilla.seccions.comissions.secretario:
LLUÍS MESEGUER PALLARÉS
custom.plantilla.seccions.comissions.vocales:
  • ARTUR AHUIR I LÓPEZ
  • ÀNGEL VICENT CALPE CLIMENT
  • EMILI CASANOVA HERRERO
  • ALBERT HAUF I VALLS
  • LLUÍS MESEGUER PALLARÉS
  • EDUARD MIRA I GONZÁLEZ
  • JOSEP PALOMERO ALMELA
  • ALFONS VILA MORENO