Publicacions

publicaciones.categoria.defecto
Totes les publicacions
Actes
Catàlegs
Clàssics Valencians
Didàctica
Discos Compactes
Documentals
Documents
Documents Històrics Valencians
Facsímils
Gràfica
Auques
Còmics
Lèxics
Fitxes
Pòsters
Tríptics
Manuals
Onomàstica
Antroponímia
Toponímia
Toponímia dels Pobles Valencians
Recerca
Reglaments
Textos Normatius
Textos Religiosos
Textos Valencians
Vocabularis
[Fora de col·lecció]

publicaciones.form.busqueda.ultimasPublicaciones
Carles Salvador. Obra poètica completa

Carles Salvador. Obra poètica completa

Edició i estudi introductori de Lluís Meseguer

2018

Vocabulari de la música

Vocabulari de la música

2018 (2a. ed.)

La traducció literària. Estudis sobre la traducció i la literatura valenciana. Homenatge a Joan Francesc Mira i Casterà

La traducció literària. Estudis sobre la traducció i la literatura valenciana. Homenatge a Joan Francesc Mira i Casterà

Lluís Meseguer (ed.)

2017