Publicacions

publicaciones.categoria.defecto
Totes les publicacions
Actes
Catàlegs
Clàssics Valencians
Didàctica
Discos Compactes
Documentals
Documents
Documents Històrics Valencians
Facsímils
Gràfica
Auques
Còmics
Lèxics
Fitxes
Pòsters
Tríptics
Manuals
Onomàstica
Antroponímia
Toponímia
Toponímia dels Pobles Valencians
Recerca
Reglaments
Textos Normatius
Textos Religiosos
Textos Valencians
Vocabularis
[Fora de col·lecció]

publicaciones.form.busqueda.ultimasPublicaciones
‘Aquestes són les obres que yo, sor Ysabel de Billena, é fetes en aquest monestir’. Notes autògrafes de sor Isabel de Villena

‘Aquestes són les obres que yo, sor Ysabel de Billena, é fetes en aquest monestir’. Notes autògrafes de sor Isabel de Villena

Josepa Cortés Escrivà, María Luz Mandingorrra Llavata i Vicent Pons Alós

2019

Vocabulari de les ciències de la salut

Vocabulari de les ciències de la salut

2019

Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana

Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana

Acadèmia Valenciana de la Llengua

2015 (1a) / Actualització digital: març del 2019