Publicacions

Gramàtica normativa valenciana


Imatge
publicaciones.plantilla.coleccion:Textos Normatius
custom.plantilla.publicaciones.numColeccion: 2
custom.plantilla.publicaciones.fechaEdicion: 2006
custom.plantilla.publicaciones.descripcionFisica: 408 p.; 25 x 18 cm
custom.plantilla.publicaciones.isbn: 978-84-482-4422-4
custom.plantilla.publicaciones.precio: 14,60 €

La Gramàtica normativa valenciana s’estructura en quatre grans blocs dedicats a l’ortologia, l’ortografia, la sintaxi i la flexió, i la formació de paraules. L’obra té un caràcter normatiu i descriptiu, en la mesura que tracta d’orientar sobre les formes més recomanables en els registres formals i en l’estàndard, però integrant les propostes normatives dins d’una descripció general de l’estructura de la llengua.