Publicacions

Carles Salvador. Obra poètica completa


Imatge
custom.plantilla.publicaciones.autor: Edició i estudi introductori de Lluís Meseguer
publicaciones.plantilla.coleccion:Textos Valencians
custom.plantilla.publicaciones.numColeccion: 3
custom.plantilla.publicaciones.fechaEdicion: 2018
custom.plantilla.publicaciones.descripcionFisica: 772 p. (en paper); 1.432 p. (versió íntegra en pdf inclosa en un CD); 23 x 15 cm
custom.plantilla.publicaciones.isbn: 978-84-482-6218-1
custom.plantilla.publicaciones.precio: 25 €