Publicacions

La traducció literària. Estudis sobre la traducció i la literatura valenciana. Homenatge a Joan Francesc Mira i Casterà


Imatge
custom.plantilla.publicaciones.autor: Lluís Meseguer (ed.)
publicaciones.plantilla.coleccion:Recerca
custom.plantilla.publicaciones.numColeccion: 21
custom.plantilla.publicaciones.fechaEdicion: 2017
custom.plantilla.publicaciones.descripcionFisica: 320 p.; 24 x 17 cm
custom.plantilla.publicaciones.isbn: 978-84-482-6200-6
custom.plantilla.publicaciones.precio: 12 €

El present volum conté una sèrie d’estudis generals i aplicats sobre traducció literària, treballs que tenen l’origen en els presentats en la Jornada sobre la Traducció Literària (Homenatge a Joan Francesc Mira) que, organitzada per la Secció de Foment de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua amb la col·laboració del Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, es va celebrar el 2 de novembre del 2015 a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials d’aquella universitat.

Tal com s’esdevé en totes les llengües de cultura, els estàndards i les tècniques de traducció han de tindre en compte la variació de la llengua i la literatura d’arribada: discursiva, diacrònica, diatòpica i estilística, i no solament pel que fa als gèneres canònics, sinó també a les manifestacions literàries teatrals i audiovisuals. Els treballs reunits ací se centren especialment en l’estudi de l’obra de Joan Francesc Mira, a qui es ret homenatge institucional, especialment per les seues rellevants traduccions de textos clàssics, medievals i moderns, com a conspícua representació de la vigència de la traducció literària contemporània.