Seccions i comissions Seccions i comissions

Return to Full Page

Secció de Lexicografia i Gramàtica

custom.plantilla.seccions.comissions.presidente:
ANTONI FERRANDO FRANCÉS
custom.plantilla.seccions.comissions.secretario:
JOSEP MARTINES PERES
custom.plantilla.seccions.comissions.vocales:
  • ARTUR AHUIR I LÓPEZ
  • ÀNGEL VICENT CALPE CLIMENT
  • VERÒNICA CANTÓ DOMÉNECH
  • EMILI CASANOVA HERRERO
  • JORDI COLOMINA I CASTANYER
  • RAMON FERRER NAVARRO
  • JOAN FRANCESC MIRA CASTERÀ
  • BRAULI MONTOYA ABAT
  • JOAN RAFAEL RAMOS ALFAJARÍN
  • ABELARD SARAGOSSÀ ALBA