Acadèmics Acadèmics

Exmembres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Exmembres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Miniatura

Alemany Ferrer, Rafael

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Arnau i Garcia, Ramon

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Barceló Torres, Carme

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Bellveser Icardo, Ricard

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Casp Vercher, Francesc Xavier

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Doménech Zornoza, Josep Lluís

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Figueres Górriz, Ascensió

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Gascon Pelegrí, Vicent

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Gil Albors, Joan Alfons

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

González Felip, Maria Soledat

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Miquel Diego, Carme

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Navarro Sorní, Miquel

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Orts i Bosch, Pere Maria

custom.plantilla.veure.fitxa

Miniatura

Pérez Saldanya, Manuel

custom.plantilla.veure.fitxa