Publicacions

Llibre blanc de l’ús del valencià - II. Iniciatives per al foment del valencià


Imatge
custom.plantilla.publicaciones.autor: Diversos autors | Honorat Ros (coord.)
publicaciones.plantilla.coleccion:Recerca
custom.plantilla.publicaciones.numColeccion: 9
custom.plantilla.publicaciones.fechaEdicion: 2008
custom.plantilla.publicaciones.descripcionFisica: 594 p.; 24 x 24 cm
custom.plantilla.publicaciones.isbn: 978-84-482-5060-7
custom.plantilla.publicaciones.precio: 33 €

El Llibre blanc de l'ús del valencià - II aplega les aportacions de seixanta-tres col·laboradors que presenten les seues anàlisis i opinions en relació amb el procés que va obrir la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, reflexionen sobre la situació actual del valencià i aporten elements per a donar un nou impuls a la promoció de l’ús de la llengua pròpia dels valencians.