Publicacions

El Sexenni de Morella


Imatge
custom.plantilla.publicaciones.autor: Julià Pastor Aguilar i Jesús Huguet Enguita (guió) / Jesús Huguet Enguita (dibuixos)
publicaciones.plantilla.coleccion:Gràfica
publicaciones.plantilla.serie:Còmics
custom.plantilla.publicaciones.numSerie: 9
custom.plantilla.publicaciones.fechaEdicion: 2018
custom.plantilla.publicaciones.descripcionFisica: 16 p.; 30 x 21 cm
custom.plantilla.publicaciones.isbn: 978-84-482-6256-3
custom.plantilla.publicaciones.precio: 1 €